Skoči na vsebino

NOVINARSKO SREDIŠČE

 

V novinarskem središču objavljamo aktualna sporočila za medije, arhiv sporočil,

napovedi dogodkov in druge informacije, namenjene zainteresirani javnosti. 

 

Prizadevamo si za čim bolj ažurno in transparentno obveščanje javnosti o

delu Ministrstva za javno upravo. Seveda pa smo zavezani k doslednemu

spoštovanju zakonskih predpisov, med katerimi so za nas še posebej v

ospredju Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in

Zakon o varstvu osebnih podatkov.

 

      

KONTAKT

 

Ministrstvo za javno upravo

Odnosi z javnostmi

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

E: soj.mju(at)gov.si

              

Katja Mihelj Nagode, vodja službe

T:  01 478 8636

M: 051 622 354

Vanja Režonja Utenkar

T:  01 478 8886

M: 031 790 532

Olga Golub

T:  01 478 8375

M: 031 669 555