Skoči na vsebino

NOVINARSKO SREDIŠČE

 

V novinarskem središču objavljamo aktualna sporočila za medije, arhiv sporočil,

napovedi dogodkov in druge informacije, namenjene zainteresirani javnosti. 

 

Prizadevamo si za čim bolj ažurno in transparentno obveščanje javnosti o

delu Ministrstva za javno upravo. Seveda pa smo zavezani k doslednemu

spoštovanju zakonskih predpisov, med katerimi so za nas še posebej v

ospredju Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in

Zakon o varstvu osebnih podatkov.

 

      

KONTAKT

 

Ministrstvo za javno upravo

Služba za mednarodno sodelovanje in odnose z javnostmi

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

E: soj.mju(at)gov.si

 
  

dr. Breda Mulec, vodja službe

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

T: 01 478 8385

 
    

              
 

 

Katja Mihelj Nagode

T:  01 478 8636

M: 051 622 354
 
   
 

Vanja Režonja Utenkar

T:  01 478 8886

M: 031 790 532

 
   
 

Olga Golub

T:  01 478 8375

M: 031 669 555