Skoči na vsebino

NOVICA

Lokalne volitve 2018: le še en dan za odprtje posebnega računa

Organizatorji volilnih kampanj imajo še do srede, 3. oktobra 2018, čas za odprtje posebnega računa z oznako "Za volilno kampanjo".

Redne lokalne volitve v občinske svete in za župane bodo 18. novembra 2018, kar pomeni, da je do navedenega dne še 47 dni.

 

Ob tem želimo posebej opozoriti, da se:


v sredo, 3. 10. 2018, izteče zakonski rok, do katerega morajo organizatorji volilnih kampanj odpreti poseben račun z oznako »Za volilno kampanjo«;

 

Na posebnem transakcijskem računu mora organizator volilne kampanje zbrati vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, prav tako pa mora organizator volilne kampanje tudi vse stroške volilne kampanje poravnavati s tega računa. Račun je potrebno zapreti v 4 mesecih po dnevu glasovanja. Organizator volilne kampanje za lokalne volitve mora v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje AJPES, preko spletnega portala AJPES. Poročila se javno objavijo. V šestih mesecih po zaprtju računa lahko pri organizatorjih volilne kampanje računsko sodišče opravi revizijo. Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) v določbi 38. člena prepozno odprtje ali ne odprtje posebnega računa za volilno kampanjo opredeljuje kot prekršek ter zanj predpisuje globo.


V petek, 19. 10. 2018 se začne volilna kampanja ter vse aktivnosti, ki sodijo v volilno kampanjo, pri čemer se mora volilna kampanja končati najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja, saj takrat nastopi volilni molk.  Zakonska  ureditev volilne kampanje (obdobje 30 dni pred dnem glasovanja), temelji na zagotavljanju transparentnosti financiranja volilne kampanje in enakopravnosti organizatorjev volilnih kampanj. Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah. Organizator volilne kampanje lahko pridobiva prispevke za volilno kampanjo zgolj od fizičnih oseb. Med stroške volilne kampanje ne sodijo stroški zbiranja podpisov za vložitev kandidature kandidata ali liste kandidatov in stroški, nastali po obdobju volilne kampanje, razen stroškov odstranjevanja plakatov in stroškov vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa.


Več o ureditvi volilne kampanje na spletnih straneh MJU:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/