Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija uspešna pri vključevanju žensk v digitalno ekonomijo na nivoju EU

Slovenija dosegla odlično 1. mesto po številu STEM diplomantk in skupno 10. mesto pri merjenju vključevanja žensk v digitalno ekonomijo na nivoju EU.

Trenutno je v Evropski uniji okoli 350.000 praznih delovnih mest za visoko izobražene tehnične strokovnjake. Ženske predstavljajo le 16,7 % vseh strokovnjakov v sektorju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) na nivoju EU, kar kaže na to, da imamo pri nadaljnjem razvoju digitalizacije veliko neizkoriščenega potenciala.


Po podatkih iz Študije o vključenosti žensk v digitalizacijo, ki je bila pripravljena za Evropsko komisijo, je od 1000 terciarnih diplomantk v EU, 24 diplomantk s področij IKT in le 6 diplomantk v nadaljevanju tudi dela na IKT področjih. Navedena študija kaže tudi na to, da bi lahko v EU z večjo udeležbo žensk v digitalnih poklicih ustvarili 16 mrd EUR GDP. Poleg tega so zagonska podjetja v lasti žensk uspešnejša, zato bi z večjo udeležbo žensk lahko izboljšali tudi okolje za tovrstna podjetja.


8.marca 2018 je EU komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Mariya Ivanova Gabriel predstavila osnutek strategije za povečanje udeležbe žensk v digitalnem sektorju. Del implementacije te strategije temelji na monitoringu napredka, ki ga bo Evropska komisija merila na letni ravni od letošnjega leta dalje.


Pri letošnjem merjenju vključevanja žensk v digitalno ekonomijo na nivoju EU se je Slovenija uvrstila na 10. mesto, pri čemer je dosegla odlično 1. mesto pri merjenju STEM (science, technology, engineering, mathematics) diplomantk. Slovenija je dosegla zelo dobre rezultate tudi pri merjenju veščin za uporabo interneta. Podatki kažejo, da imajo v Sloveniji ženske v povprečju več veščin za uporabo interneta kot moški, pa tudi več veščin kot ženske na nivoju EU. Glede na nizek delež zaposlenih  IKT strokovnjakinj v sektorju v Sloveniji pa bomo morali naše prihodnje delovanje usmeriti v privabljanje in ohranitev števila žensk v digitalnem sektorju.