Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Lokalne volitve 2018: V petek se je začela kampanja za volitve županov in občinskih svetnikov

V petek, 19. oktobra 2018, 30 dni pred volitvami, ki bodo 18. novembra 2018, se je začela volilna kampanja. Volilna kampanja bo potekala do 16. novembra do polnoči, ko bo začel veljati volilni molk.

Zakonska  ureditev volilne kampanje, ki obsega časovni okvir 30 dni pred volitvami, temelji na zagotavljanju transparentnosti financiranja volilne kampanje in enakopravnosti organizatorjev volilnih kampanj (Zakon o volilni in referendumski kampanji – ZVRK). Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah.

Za volilno kampanjo se štejejo zlasti:
- propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev,
- plakatiranje in
- javni shodi v zvezi z volilno kampanjo.

 

Kandidati na volitvah so morali določiti organizatorja svoje kampanje, slednji odgovarjajo za zakonitost oglaševanja in pravilnost financiranja kampanje. Organizator je sicer lahko sam kandidat, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka oziroma druga pravna ali fizična oseba.

 

Vsi prispevki in vsi stroški kampanje morajo potekati preko posebnega transakcijskega računa (z oznako »V«). V skladu z ZVRK se lahko kampanja financira zgolj preko prispevkov fizičnih oseb. Prispevki posamezne fizične osebe skupaj za posamezno volilno kampanjo ne smejo presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih SURS za preteklo leto (za leto 2017 znaša desetkratnik plače 16.269,50 EUR). Prispevki morajo biti praviloma vplačani preko bank; prispevki v gotovini so dovoljeni največ do zneska 50 EUR. Med stroške volilne kampanje ne sodijo stroški zbiranja podpisov za vložitev kandidature kandidata ali liste kandidatov in stroški, nastali po obdobju volilne kampanje, razen stroškov odstranjevanja plakatov in stroškov vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa.

 

Zakon zagotavlja enakopravnost organizatorjev pri plakatiranju, zato nalaga lokalnim skupnostim, da del svojih plakatnih mest nameni vsem organizatorjem kampanje brezplačno in pod enakimi pogoji. Hkrati pa lahko lokalne skupnosti del svojih plakatnih mest dajo na razpolago organizatorjem proti plačilu (vsem pod enakimi pogoji). Plakatiranje je mogoče tudi zunaj navedenih plakatnih mest, v primeru, da se organizatorji kampanje dogovorijo z lastniki oziroma upravljavci zemljišč in drugih objektov.


Izdajatelji medijev morajo zagotoviti enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov, skladno s pravili, ki so jih morali objaviti do  3.10.2018. Izdajatelji medijev morajo volilne oglaševalske vsebine v medijih objaviti z navedbo naročnika; v biltenih, katalogih, plakatih in drugih telekomunikacijskih sporočilih, ki vsebujejo oglaševalske vsebine za volilno kampanjo, mora biti naveden naročnik take vsebine. Za nadzor nad izvajanjem teh določb je pristojen inšpektorat, pristojen za kulturo in medije. 

 

Organizator volilne kampanje za lokalne volitve mora transakcijski račun zapreti v 4 mesecih po glasovanju ter v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje AJPES, preko spletnega portala AJPES. Poročila se javno objavijo. Računsko sodišče lahko v šestih mesecih po zaprtju računa lpri organizatorjih volilne kampanje, ki imajo na podlagi ZVRK pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje, opravi revizijo.


Več o ureditvi volilne kampanje.

 

 

Vprašanja in odgovori na temo volilne in referendumske zakonodaje.