Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Medved s slovenskimi predstavniki v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope

Minister za javno upravo (pristojen tudi za lokalno samoupravo) Rudi Medved se je v torek, 23. oktobra, sestal s slovenskimi predstavniki v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (Congress of Local and Regional Authorities - CLRAE).

Srečanje ministra s slovensko delegacijo je priložnost za razpravo o vlogi slovenske delegacije v Kongresu, predvsem pa o osnutku poročila Kongresa s priporočili o stanju lokalne demokracije v Republiki Sloveniji. Poleg tega se je ob tej priložnosti minister članicam in članom delegacije zahvalil za dosedanje delo v kongresu, saj bo novembrsko zasedanje kongresa za ta sestav delegacije zadnje. Po vsakih rednih lokalnih volitvah namreč pride do novega oblikovanja delegacije slovenskih občin v tem pomembnem telesu Sveta Evrope.

 

Vodja slovenske delegacije je županja Občine Šmarješke Toplice, mag. Bernardka Krnc, ostali član delegacije so še:

- Breda Pečan, članica občinskega sveta Občine Izola, članica,
- dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, član,
- Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik nadomestni član,
- Eva Černigoj, članica občinskega sveta Občine Logatec nadomestna članica,
- dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje, nadomestni član.


Kongres je telo Sveta Evrope, odgovorno za utrjevanje demokracije na lokalni in regionalni ravni v 47 državah članicah. Sestavljata ga dva zbora – Zbor lokalnih oblasti in Zbor regij – in trije odbori, skupno v njem deluje 648 izvoljenih predstavnikov, ki zastopajo več kot 200.000 lokalnih in regionalnih oblasti. Predstavniki slovenskih občin imajo v Kongresu tri sedeže z namestniki, dva v Zbornici lokalnih oblasti in enega v zbornici regionalnih oblasti.


Kongres je tudi  glasnik evropskih regij in občin, predvsem pa forum, na katerem se lahko izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih skupnosti pogovorijo o svojih težavah, združujejo svoje znanje in izkušnje ter vladam povedo svoja stališča. Kongres tudi svetuje Odboru ministrov in Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v vseh pogledih lokalne in regionalne politike ter  tesno sodeluje z državnimi in nevladnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne in regionalne vlade. Kongres organizira razgovore in konference za obveščanje širše javnosti, saj je njeno vključevanje izredno pomembno za uspešno demokracijo.


Kongres periodično izvaja v državah članicah t.i. monitoring o skladnosti sistema lokalne demokracije z načeli Evropske listine lokalne samouprave (MELLS). V Republiki Sloveniji je Kongres opravil monitoring že trikrat, leta 2001, 2011 in nazadnje marca letos.  Po vsakokratnem monitoringu izda Kongres poročilo o stanju lokalne demokracije v posamezni državi s priporočili za izboljšanje stanja. Letošnje poročilo bo obravnavano na 35. zasedanju Kongresa v Strasbourgu 6. novembra. Osnutek letošnjega poročila je za Slovenijo ugoden, saj ugotavlja, da so je skladen z načeli MELLS, krati pa navaja nekaj izzivov za v prihodnje.