Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pričetek veljave novele Zakona o javnem naročanju in nadgradnje modula e-Dosje

S 1. novembrom je pričela veljati sprememba Zakona o javnem naročanju, ki prinaša bolj socialno odgovorno naročanje, še posebej za 82 delovno intenzivnih naročil, Ministrstvo za javno upravo pa je nadgradilo portal eDosje, ki naročnikom omogoča poenostavljeno in avtomatično preverjanje ponudnikov.

S spremembo zakona se pri javnem naročanju povečuje skrb za socialno odgovorno naročanje, saj se je kot problematično v praksi izkazalo, da se naročniki po podpisu pogodbe po navadi ne informirajo o poslovanju ali pa so imeli ob tem zvezane roke. Zato novela namreč pri 82 delovno intenzivnih naročilih, kot so na primer storitve čiščenje, upravljanja, varovanja ali storitev priprave hrane od naročnikov zahteva, da tudi v času trajanja pogodbe vsake pol leta pri ponudnikih preverjajo ali so delavcem izplačana vsa plačila in prispevki, ki jim po zakonu pripadajo. V kolikor se izkaže, da ponudniki ne izpolnjujejo obveznosti, se pogodba razveže.  Novela obenem razširja nabor prekrškov s področja delovne zakonodaje, zaradi katerih se subjekte v primeru pravnomočne odločitve o kršitvi te subjekte izloči iz postopkov javnega naročanja za nadaljnja tri leta. Novela prinaša tudi obveznost naročnikov, da pri delovno intenzivnih storitvah v postopkovni fazi oblikovanja naročila pri izboru ekonomske najugodnejše ponudbe poleg cene obvezno določijo tudi dodatna socialna merila. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo širše pojasnilo za vse naročnike, ki je dosegljivo na spletni strani ministrstva, že v oktobru pa je MJU z deležniki pripravilo in objavilo prve smernice za javno naročanje čiščenja.

 

Obvezno preverjanje širšega nabora prekrškov v vseh postopkih javnega naročanja in obvezno polletno preverjanje med izvajanjem pogodbe pri delovno intenzivnih storitvah pa je omogočeno v informacijskem sistemu e-JN v modulu e-Dosje, ki je bil za potrebe sprememb nadgrajen tako, da pri elektronskem javnem naročanju omogoča preprosto preverjanje podatkov z enega mesta. To je omogočeno preko enotnega sistema za elektronsko javno naročanje (eJN). V okviru nadgradnje modula e-Dosje bo lahko naročnik preveritev izpolnjevanja pogojev prejetih ponudb v postopku oddaje javnega naročila opravil kar v portalu za elektronsko javno naročanje, podatki pa se bodo iz navedenega modula eDosje prenesli samodejno. Nadgradnja torej omogoča hitro in avtomatično preverjanje podatkov brez nepotrebnega prepisovanja, zaradi česar se bo v postopkih javnega naročanja razbremenilo delo naročnikov.