Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada RS in občine dosegle dogovor o višini povprečnine za leto 2019

Vlada RS je danes, 7. novembra 2018, s predstavniki občinskih združenj podpisala pismo o nameri glede določitve višine povprečnine za leto 2019. Na podlagi pisma bo po njegovi obravnavi na vladi podpisan tudi uradni dogovor med vlado in občinskimi združenji o višini povprečnine. Dogovorjena povprečnina za prihodnje leto znaša 573,5 evra in je najvišja doslej. Konstruktivni pogovori so pripeljali do rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani in hkrati vzdržna z vidika javnih financ. Podpisu sta prisostvovala tudi predsednik vlade Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved, ki je bil vseskozi aktivno vključen v usklajevanja glede višine povprečnine.

Predstavniki Vlade RS in občinskih združenj so po nekaj tedenskih usklajevanjih danes podpisali pismo o nameri glede višine povprečnine za prihodnje leto. Dogovorjena povprečnina bo znašala 573,5 evra in je najvišja doslej. Pogovori so bili ves čas konstruktivni, minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in minister za javno upravo Rudi Medved sta se že v začetnih pogovorih zavezala, da si bosta prizadevala za konstruktivno iskanje dogovornih rešitev, sprejemljivih za obe strani. Pri tem je bilo treba upoštevati tudi, da so občinski proračuni pomemben del celotnih javnih financ države, kar pomeni, da je tudi pri načrtovanju financiranja občin treba upoštevati javnofinančne omejitve, kot jih nalaga spoštovanje fiskalnega pravila.

 

Predsednik vlade Marjan Šarec je po podpisu pisma o nameri izpostavil, da je vesel doseženega dogovora, saj so bila pričakovanja občin višja, a so predstavniki občin razumeli tudi splošno finančno sliko. Poudaril je, da je doseženi dogovor šele prvi korak sodelovanja med vlado in občinami. Pismo o nameri namreč predvideva, da bo vlada skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno delovno skupino. Naloga te skupine bo, da v šestih mesecih preuči možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog. Predvideva tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih združenj iskali rešitve v smeri večje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitev na področju investicijskih sredstev po Zakonu o financiranju občin. Čez šest mesecev bodo predstavniki vlade in občinskih združenj preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi omenjene delovne skupine ter dogovorili nadaljnje ukrepe.

 

Zadovoljstvo ob doseženem dogovoru je izrazil tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je v izjavi izpostavil, da s podpisom tega dogovora med občinami in vlado nismo določili samo višino povprečnine za leto 2019, temveč s tem sledimo tudi priporočilom kongresa Sveta Evrope za lokalne skupnosti. "Kongres Sveta Evrope ravno sedaj poteka v Strasbourgu, od koder je prišlo tudi mnenje, da ima Slovenija področje lokalne samouprave relativno dobro urejeno, opozorili pa so nas predvsem in zgolj na financiranje občin. Ugotavljajo, da so občine zaradi vsakoletnih pogajanj (od katerih je odvisen transfer iz državnega proračuna) v preveč podrjenem položaju, hkrati pa niso dovolj dobro definirane vse obvezne naloge, ki jih financirajo občine. Prav zato je ta dogovor zelo pomemben, saj je tudi vsebinski. Narekuje nam in tudi občinam, da zrelo in hitro pristopimo k reševanju tega problema, odpremo zakonodajo, ki posega na področje lokalne samouprave in v prihodnjem letu uredimo stvari tako, da ta pogajanja ne bodo več potrebna, temveč bodo stvari vsako leto popolnoma jasne na podlagi definiranih nalog ter bo financiranje občin teklo po nekem avtomatizmu," je še poudaril minister Medved.

 

Pismo o nameri glede določitve povprečnine za prihodnje leto so s strani občinskih združenj podpisali Branko Ledinek, predsednik Skupnosti občin Slovenije, Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije in Matej Arčon predsednik Združenja mestnih občin.

 

Celotni posnetek izjave po podpisu pisma o nameri je objavljen na vladnem spletnem mestu.