Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija po razvitosti storitev e-uprave ostaja v evropskem povprečju

Evropska komisija je objavila najnovejše rezultate redne primerjalne analize razvitosti storitev e-uprave v Evropski uniji 2018 ("E-government Benchmark") - meritve so bile izvedene v letu 2017. S pomočjo tovrstnih analiz lahko države ugotovijo, kako kakovostne so njihove storitve za prebivalce in podjetja, v primerjavi z drugimi evropskimi državami.

Države si lahko z ugotovitvami pomagajo pri načrtovanju aktivnosti in resursov ter pri ovrednotenju učinkov različnih razvojnih projektov in ukrepov. Prav tako pa tovrstne analize omogočajo izmenjavo dobrih praks, znanja in izkušenj med državami ter bolj enotne in kakovostne storitve javne uprave, ki izboljšujejo življenja državljanov in povečujejo konkurenčnost gospodarstva.

 

Življenjski dogodki se analizirajo na vsaki dve leti, tokrat so bili analiziran isti življenjski dogodki kot leta 2015:

 

-    Redno poslovanje podjetja - evem.gov.si, ajpes.si, stat.si, fu.gov.si, fu.gov.si/carina, mddsz.gov.si, zavarovanec.zzzs.si
-    Selitev - e-uprava.gov.si, mnz.gov.si, infotujci.si, ljubljana.si, maribor.si, celje.si, koper.si, domzale.si, nova-gorica.si, novomesto.si, ptuj.si, velenje.si, kranj.si
-    Imeti in voziti avto - e-uprava.gov.si, amzs.si, informiran.si, avp-rs.si, www.policija.si, dars.si, lpp.si,.avto-celje.si, avtoplus.si, avtokrka.si, skofjaloka.si, js-ptuj.si, velenje.si, mestne-storitve.si, www.lpt.si
-    Spori majhne vrednosti - www.pisrs.si, evlozisce.sodisce.si, sodisce.si/informacije/faq, sodisce.si/okrace, sodisce.si/okrakp, sodisce.si/okrakr, sodisce.si/okralj, sodisce.si/okramb, e-justice.europa.eu

 

Metodologija zajema štiri ključne dimenzije- naravnanost na uporabnika (razpoložljivost, uporabnost), transparentnost (storitve, osebni podatki, organizacije), mobilnost (čez-mejno)  ter ključne dejavnike (eID, eDokumenti, registri, eVročanje). Rezultati predstavljajo tudi enega od virov za krovni indeks digitalnega gospodarstva in družbe DESI.

 

Slovenija se sicer po razvitosti storitev e-uprave v primerjavi z drugimi evropskimi državami uvršča okoli evropskega povprečja. Objavljene ugotovitve Evropske komisije nam kažejo podpovprečno stopnjo digitalizacije in penetracije in nas posledično uvrščajo med države z nekonsolidirano e-upravo (skupaj s Bolgarijo, Hrvaško, Ciprom, Češko, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Italijo, Luksemburgom, Poljsko in Slovaško). Tem državam priporoča, naj državljane in podjetja v prihodnje proaktivno spodbujajo k uporabi elektronskih storitev ter pospešijo digitalizacijo storitev za uporabnike (front-office) in zalednih sistemov (back-office).

 

V analizi je izpostavljen tudi aktualen primer dobre prakse iz Slovenije (storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS).

 

Z objavljenimi rezultati ne moremo biti zadovoljni, saj se naš relativni položaj poslabšuje, ne glede na to da mnoge naše institucije ponujajo državljanom in podjetjem vedno nove vrhunske elektronske storitve. Za zmanjšanje zaostanka bo potrebno dvigniti prioriteto digitalizacije v javni upravi, zagotoviti ustrezne vire in učinkoviteje koordinirati prizadevanja naših institucij: Pomembno je tudi, da se opremo na dobre prakse drugih držav, ki je izpostavljene v poročilu.

 

Evropska komisija medtem že izvaja naslednji krog meritev drugega sklopa življenjskih dogodkov (Ustanovitev podjetja, Izguba in iskanje dela, Študij, Družinsko življenje), rezultati bodo objavljeni naslednje leto.

 

Povezava do analize 2018: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/637963

 

Rezultati preteklih meritev (dostopni na spletnih straneh Evropske komisije):


- 2017: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-study-egovernment-services-europe-improving-cross-border-availability-services

- 2016: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly

- 2015: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2015-shows-online-public-services-europe-are-smart-could-be-smarter

- 2014: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2014-shows-usability-online-public-services-improving-not-fast

- 2013: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23d5089b-4910-4cc5-b950-aeca2ffc4f8e