Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada pooblastila pristojne ministre za podpis Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aktov za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja

Vlada se je na dopisni seji seznanila s predlogom Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, s predlogi stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja in s predlogi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Vlada je s sklepi pooblastila pristojne ministre za podpis stavkovnih sporazumov s posameznimi sindikati javnega sektorja, za podpis Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter za podpise aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Ob tem pa je Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za obrambo naložila, naj najpozneje do 6. 12. 2018 vladi v sprejem predložita Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Torej v roku, ki bo omogočil, da bi bili uredbi uveljavljeni sočasno z akti za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja.

 

Reprezentativni sindikati in nekateri drugi sindikati javnega sektorja so konec leta 2017 napovedali stavke, ki so bile v marcu zaradi odstopa predsednika vlade RS prekinjene. Stavke so bile ponovno napovedane po nastopu nove vlade. Vlada RS je imenovala posebno vladno pogajalsko skupino za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki se je s sindikati javnega sektorja, ki so napovedali stavke, uspela dogovoriti o razrešitvi njihovih stavkovnih zahtev, ki se nanašajo na plače in druge prejemke javnih uslužbencev. Gre za stavkovne sporazume s petimi stavkajočimi sindikati oziroma skupinami sindikatov, in sicer s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in s Sindikatom zdravstvene nege Slovenije, s Sindikatom delavcev v pravosodju in s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

 

Upoštevaje dejstvo, da se dogovorjene vsebine v stavkovnih sporazumih nanašajo tudi na ostale reprezentativne sindikate javnega sektorja, ki niso napovedali stavke oziroma nimajo pravice do stavke oziroma dogovorjeno vpliva na pravice vseh javnih uslužbencev v javnem sektorju, je za realizacijo dogovorjenega treba skleniti Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, katerega podpisniki so vsi reprezentativni sindikati javnega sektorja, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Višjih plač bodo deležni tudi zaposleni v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih ter v Slovenski vojski, zato je treba spremeniti tudi obe uredbi, s katerima se ti zaposleni uvrščajo v plačne razrede.

 

 

Vlada o predlaganih spremembah in dopolnitvah ZSPJS


Vlada RS je na dopisni seji določila tudi besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in ga v Državni zbor pošilja po nujnem postopku, saj bi v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakona lahko nastale težko popravljive posledice za državo.

 

Ukrep iz Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju bo namreč prenehal veljati z 31. 12. 2018 in bi s 1. 1. 2019 v veljavo stopila ureditev pred uvedbo interventnih ukrepov, po kateri javni uslužbenci pridobijo pravico iz naslova napredovanja v višji plačni razred oziroma naziv, praviloma s 1. aprilom oziroma 1. majem. Poleg navedenega bo v nasprotnem primeru bistveno otežena razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja, ki pa morajo biti čim prej razrešene zaradi preprečitve že napovedanega stavkovnega vala v javnem sektorju.
 
Predlog sprememb določa, da vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanja v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Sprememba datuma začetka izplačevanja je potrebna zaradi vzpostavitve enotne sistemske ureditve časovne dinamike izplačevanja omenjene pravice.