Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada na današnji seji tudi o pozivu Sveta Akos za razrešitev direktorice

Vlada RS je na današnji 10. redni seji imenovala mag. Mihaela Krišlja za v. d. generalnega direktorja Direktorata za informatiko in dr. Uroša Sveteta za v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo. Iz pristojnosti delovnega področja ministrstva je bila na seji tudi točka o pozivu Sveta Akos za razrešitev direktorice.

Vlada poziva Svet Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Svet AKOS) na dopolnitev predloga (št. 0133-11/2018/1, iz 24. 10. 2018) za razrešitev direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) mag. Tanje Muha.

 

Vlada je 29. 10. 2018 prejela predlog za razrešitev direktorice AKOS mag. Tanje Muha. V predlogu je navedeno, da je Svet AKOS na 21. izredni seji, 15. 10. 2018, sprejel sklep, s katerim v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, peta alineja prvega odstavka 177. člena v zvezi s tretjim odstavkom 185. člena) vladi predlaga razrešitev direktorice AKOS-a, mag. Tanje Muha. Svet AKOS kot razlog za razrešitev navaja, da direktorica Muha ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje iz prvega odstavka 182. člena ZEKom-1.

 

Na podlagi tretjega odstavka 185. člena ZEKom-1 lahko direktorja razreši vlada na lastno pobudo ali na predlog sveta agencije, če obstajajo razlogi iz prvega in drugega odstavka 185. člena ZEKom-1.

 

Ker je bilo ugotovljeno, da je obrazložitev predloga za razrešitev direktorice AKOS, na katero Svet AKOS opira svojo odločitev, pomanjkljiva, mora Svet AKOS k predlogu za razrešitev podati dodatne argumente, da bo lahko vlada odločala na podlagi popolno ugotovljenega dejanskega stanja.

 


Vlada za v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na MJU imenovala dr. Uroša Sveteta

 

Vlada je na današnji redni seji na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo imenovala dr. Uroša Sveteta, in sicer od 1. 12. 2018 do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, to je do 31. 5. 2019.

 

Dr. Uroš Svete je od leta 2015 izredni profesor za področje obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in je nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju obramboslovja (Varnost v informacijski družbi, Information technology and national security, Informatika za obamboslovce, Informatizacija sodobnih oboroženih sil). Med letoma 2011 in 2015 je bil predstojnik Katedre za obramboslovje na FDV. Izkušnje ima tudi kot predavatelj na tujih fakultetah in mednarodnih konferencah. Od junija 2008 je tudi izvršni sekretar raziskovalnega odbora RC01 (Armed Forces & Conflict Resolution) v svetovni sociološki asociaciji (ISA). 

 


Vlada za v. d. generalnega direktorja Direktorata za informatiko na MJU imenovala mag. Mihaela Krišlja

 

Vlada je na današnji redni seji na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo imenovala mag. Mihaela Krišlja, in sicer od 1. 12. 2018 do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, to je do 31. 5. 2019.

 

Mag. Mihael Krišelj je naziv magister znanosti pridobil na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, svoje znanje pa je nadgrajeval tudi na  podiplomskem študiju na International Academy of Broadcasting v Švici. Je direktor podjetja CommSol, d. o. o., ki se ukvarja z izvedbo projektov na področjih radiodifuzije in telekomunikacij. Med letoma 2010 in 2011 je opravljal delo na mestu v. d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS (Apek), pred tem pa pet let, od leta 2005, kot namestnik direktorja in Vodja področja za radiodifuzijo na agenciji. Mag. Krišelj je tudi direktor neprofitnega Zavoda OpenLab.