Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada in sindikati javnega sektorja podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah

Pristojni ministri in predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so danes podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter anekse h kolektivnim pogodbam. Uvodoma je prisotne nagovoril tudi predsednik vlade Marjan Šarec.

Podpis dokumentov bo pomenil dvig plač za večino zaposlenih v javnem sektorju, povišali pa se bodo tudi nekateri dodatki.

 

Vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev bodo pridobili najmanj en plačni razred, nekaterim se bodo plače izboljšale za dva, tri ali celo štiri plačne razrede. Dogovorjeni dvigi plač, dodatkov in ostalih pravic so skupno ocenjeni na dobrih 300 milijonov evrov, predvidena pa je njihova postopna uveljavitev v prihodnjih dveh letih oziroma treh letih.

 

Vladna ekipa pod vodstvom vodje posebne vladne pogajalske skupine, ki jo je imenovala vlada, Petra Pogačarja se je pogajala od 19. oktobra, najprej skupaj, nato pa na željo sindikatov ločeno s posameznimi stavkovnimi skupinami.

 

Po mesecu dni intenzivnih pogajanj so najprej uskladili stavkovne sporazume s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Nekaj dni kasneje so dosegli dogovor še s koordinacijo stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja, ki jo je vodil Jakob Počivavšek, ter nazadnje še s sindikatom delavcev v pravosodju, ki pa je v zadnjem trenutku odstopil od podpisa.

 

Ostali sindikati so podpisali vsak svoj stavkovni sporazum, enoten je le za Počivavškovo koordinacijo. Vanjo je bilo vključenih skupno 19 sindikatov, ki med drugim zastopajo veterinarje, carinike, zaposlene v državni upravi, centrih za socialno delo in v kulturi. Prav tako so znotraj te skupine sodelovali sindikati, ki zastopajo del zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ter vojake, ki sicer nimajo pravice do stavke.

 

Zadeve, ki se enotno urejajo za celotni javni sektor, so zapisali še v Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, k podpisu katerega so povabili vseh 42 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, torej tudi tiste, ki niso postavili stavkovnih zahtev in v pogajanjih niso sodelovali.

 

S pristojnimi ministri so sindikati danes podpisali tudi anekse h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Dogovorjeni plačni dvigi in dvigi dodatkov se namreč pri večini poklicev uveljavljajo z aneksi h kolektivnim pogodbam.

 

Obenem je Vlada v Državni zbor poslala predlog novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki bo določila trajni zamik izplačila napredovanj z aprila na december, kar je prav tako del danes podpisanega dogovora. Vanj so zapisali tudi podaljšanje omejitev pri izplačevanju delovne uspešnosti, ki pa bo uzakonjeno z novelo Zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2018 in 2019.