Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Medved uvodoma nagovoril udeležence posveta "Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast"

Minister za javno upravo Rudi Medved je v torek, 4. decembra 2018, nagovoril udeležence posveta z naslovom "Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast", ki poteka v dvorani Državnega sveta RS.

Kot je uvodoma poudaril, sta Slovenija in gospodarstvo postavljena pred dilemo, kako razvijati in krepiti procese oblikovanja industrije 4.0, ki zahteva dvig digitalnih veščin celotne družbe. "Četrta industrijska revolucija bo prostor novih modelov poslovanja, podkrepljenih z naprednim digitalnim gospodarstvo, ki ga bodo zaznamovali hiter razvoj senzorike, robotike in umetne inteligence. Potrebujemo kadre prihodnosti opremljene z ustreznimi veščinami in kompetencami, ki bodo pripravljeni svoje znanje krepiti in nadgrajevati. Gre za medsektorski izziv, zato razumem današnji posvet kot pravo pot za združevanje različnih akterjev in pogledov pri iskanju skupnih rešitev."

 

Dejal je še, da se na Ministrstvu za javno upravo zavedamo, da pospešen razvoj informacijske družbe pomembno vpliva na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, višanje kakovosti življenja in enakomernega regionalnega razvoja, zato si prizadevamo za izboljšanje digitalne pismenosti in e-veščin prebivalstva. Poudaril je, da ima Slovenija na tem področju velik razvojni primanjkljaj, kar negativno vpliva na perspektive gospodarskih vej, kjer se zahtevajo digitalne kompetence, teh pa je vse več.

 

"Slovenija po indeksu DESI za leto 2018 skupno zaseda 15. mesto med 28. državami članicami, glede na leto 2017 smo napredovali za dve mesti in se uvrstili tik za Nemčijo. Znatno smo napredovali pri uporabi internetnih storitev in opravljenih digitalnih javnih storitvah ter še naprej ostajamo nad povprečjem EU pri vključevanju digitalne tehnologije."

 

Minister Medved je v nadaljevanju spregovoril tudi o področju kompozita »Ravni človeškega kapitala«, kjer je izpostavil, da ostajamo na tem področju stabilni, povezljivost pa ostaja pod povprečjem EU. "V prihodnje bo treba naša prizadevanja usmeriti tudi v izboljšanje povezljivosti, ker je to nujen predpogoj za uspešno digitalno preobrazbo v Sloveniji, je dodal minister.

 
"Evropska komisija je v letošnjem letu, za namen zmanjšanja razlik med spoloma v digitalnem sektorju, pripravila prvo analizo stanja med ženskami na področjih digitalnih veščin in rabe interneta, kjer so Slovenke uvrščene nadpovprečno na nivoju EU, kjer dosegajo 10. mesto. Posebej izstopajo na področjih diplomantk s področij znanosti in tehnologij, kjer zasedajo prvo mesto v EU in na področju specialnih veščin in zaposljivosti kjer so uvrščene na odlično tretje mesto."


Minister za javno upravo je povzel tudi načrte ministrstva v prihodnje. Povedal je, da so v pripravi ukrepi za dvig zavedanja o digitalni preobrazbi Slovenije, za promocijo pomena digitalnih tehnologij in storitev informacijske družbe, ukrepi s področja dviga e-veščin prebivalstva na območjih, kjer je bila do nedavnega pokritost s širokopasovnim internetom omejena in iz tega razloga tudi uporaba interneta slaba. "V sodelovanju z nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi pripravljamo ukrepe za izboljšanje digitalne pismenosti starejših 65+ in spodbujanje povpraševanja po storitvah informacijske družbe. V začetku naslednjega leta se bo začela medijska kampanja, ki bo osveščala državljane in gospodarstvo o pomembnosti digitalizacije, rabe e-storitev, pomena digitalnih veščin v času, v katerem živimo in nasploh o digitalni transformaciji Slovenije."


"Kot prostor sodelovanja razumemo Digitalno koalicijo, ki bo tudi v prihodnje ohranjala vlogo neodvisne organizacije različnih deležnikov (države, gospodarstva in civilne družbe), ki povezuje, spodbuja sodelovanje in koordinira usklajevanje stališč ter aktivnosti čim širšega nabora različnih deležnikov na področju digitalizacije Slovenije," je še poudaril minister Medved.

 

V zaključku nagovora se je Medved dotaknil tudi področja kompetenc za družbo prihodnosti, za katere je menil, da so pomembne tudi za javne uslužbence. "Upravna akademija MJU, katere osnovno poslanstvo je izvajanje usposabljanj in strokovnih izpitov za javne uslužbence, pripravlja nov program za digitalno pismenost javnih uslužbencev."