Skoči na vsebino

NOVICA

5. decembra obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva

Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju generalne skupščine z resolucijo leta 1985. Od takrat se vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva.

Prostovoljsko delo je v Sloveniji močno prisotno v družbi, pomaga nam pri reševanju družbeno socialnih problemov in odkrivanju težav ter posameznikov, ki padejo skozi vrzeli v sistemu. Prostovoljstvo je priložnost za aktivno odzivanje državljanov na družbene probleme, nove potrebe, velike spremembe in naravne nesreče. Poveže ljudi na lokalni in nacionalni ravni ter prispeva k večjemu občutku varnosti v skupnosti. S pomočjo prostovoljcev in prostovoljskega dela se uresničujejo vrednote solidarnosti, strpnosti in medsebojnega razumevanja.
 
V Sloveniji skorajda ni nevladne organizacije, ki v svoje delo ne bi vključevala prostovoljcev. Po Skupnem poročilu o prostovoljstvu v Republiki Slovenij za leto 2017, ki ga pripravlja Ministrstvo za javno upravo, je bilo skupno število evidentiranih prostovoljcev 291.214, opravili pa so skoraj devet in pol milijonov ur prostovoljskega dela ali glede na ocenjeno vrednost več kot 94 milijonov evrov prostovoljskega dela. Ocenjujemo pa, da je v Sloveniji veliko več prostovoljskega dela, kot ga zajemajo uradne evidence.
 
Na Ministrstvu za javno upravo se zavedamo velikega pomena prostovoljstva, zato v okviru svojih politik podpiramo mrežo prostovoljskih organizacij, Slovensko filantropijo. Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je mednarodni dan prostovoljstva obeležila s Forumom prostovoljstva na temo »Solidarnost mladih«.