Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka MJU Mojca Ramšak Pešec se je udeležila sestanka ob objavi rezultatov 2. faze Strategije razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji

Omenjeni sestanek s predstavniki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je potekal v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, državna sekretarka Ramšak Peščeva pa je predstavila naš sistem usposabljanja javnih uslužbencev in aktivnosti, ki jih v tej zvezi izvaja Upravna akademija.

Sestanek in novinarsko konferenco, ki mu je sledila, sta organizirala MIZŠ, skupaj z OECD ob zaključku 2. faze procesa Strategije razvoja in uporabe spretnosti z javno objavo osmih priporočil za izboljšanje stanja upravljanja odraslih v povezovanju različnih akterjev na vseh ravneh.

Na sestanku so sicer sodelovali predstavniki več ministrstev.