Skoči na vsebino

NOVICA

9. srečanje z mrežami in stičišči NVO

V ponedeljek, 10. decembra 2018 se je minister za javno upravo Rudi Medved srečal s predstavniki mrež in stičišč NVO. Gre za 9. srečanje upravičencev v okviru javnega razpisa za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019.

Tema srečanja so dosedanji uspehi in prihodnost podpornih struktur. Na srečanju so prisotni predstavniki podpornih struktur - horizontalne mreža (CNVOS), štirih vsebinskih mrež (prostovoljstvo, kultura, prostor in okolje) in 12 regijskih stičišč, ki jih Ministrstvo za javno upravo financira v okviru Evropskega socialnega sklada v obdobju 2015-2019.

Kot je v uvodnem nagovoru dejal minister Medved, sta bila v letošnjem letu na področju politike razvoja nevladnih organizacij v sodelovanju s predstavniki resorjev ter v sodelovanju s predstavniki nevladnih organizacij sprejeta dva ključna dokumenta: Zakon o nevladnih organizacijah in Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

"Dokumenta sta podlagi za izvajanje ukrepov, ki bodo prispevali k bolj transparentnemu, učinkovitem in uspešnemu delovanju nevladnih organizacij in h krepitvi sodelovanja med nevladnimi organizacijami in odločevalci. Strategija prinaša tudi proračunski sklad, iz katerega bo MJU razpisoval sredstva za profesionalizacijo sektorja, financiranje lastne soudeležbe in nove oblike prostovoljstva," je izpostavil minister. 

 

V nagovoru se je dotaknil tudi nekaterih vsebinskih elementov zakona, ki poleg novosti glede poenotenja na področju podeljevanja statusa v javnem interesu prinaša tudi obvezo resorjev, da preko javnih razpisov financirajo projekte in programe vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij.

 

Z namenom, da bi resorjem pomagali pri razmisleku in  integraciji vsebinskih mrež NVO v pripravo in izvajanje resornih politik, je bila v preteklem tednu že izvedena delavnica s kontaktnimi osebami za sodelovanje z NVO in pripravljavci javnih razpisov/skrbniki pogodb. Na delavnici so bili skupno prepoznani posamezni izzivi, pa tudi predlogi rešitev.