Skoči na vsebino

NOVICA

Začela se je 10. konferenca Informatika v javni upravi 2018

Slovenija - Zelena referenčna država v digitalni Evropi je naslov pod katerim poteka že 10. konferenca Informatika v javni upravi 2018 (IJU 2018). Konferenca IJU se je v Sloveniji uveljavila kot drugi največji dvodnevni dogodek s področja informatike, saj že nekaj let beležimo preko 900 udeležencev. Gre za tradicionalno srečanje informatikov iz javne uprave, uporabnikov e storitev ter drugih ponudnikov storitev informacijske tehnologije.

Konferenco, ki poteka 10. in 11. decembra 2018 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, je častno otvoril minister za javno upravo Rudi Medved.

 

Minister je med drugim izpostavil, da smo bili leta 2017 najhitreje rastoča digitalna družba v Evropi ter opozoril, da smo ena vodilnih držav na področju odprtih podatkov, imamo veliko uspešnih strokovnjakov in eno vodilnih institucij Inštitut Jožef Stefan,..., pa vendar na nekaterih področjih šepamo. Indeks digitalnega gospodarstva in družbe nas namreč uvršča v povprečje lestvice, s čimer ne smemo biti nikakor zadovoljni. Treba je biti tudi realen in kritičen, saj v marsičem zamujamo ocenjuje minister Medved ter poudarja, da potrebujemo hitro odzivanje na potrebe okolice in ostalega javnega sektorja, enostaven dostop in enostavno uporabo informacijskih sistemov.

"Prihodnje delovanje ministrstva za javno upravo in državne uprave v celoti bo tako usmerjeno predvsem v zagotavljanje najvišje ravni transparentnih postopkov tako pri javnih naročilih, podeljevanju frekvenc, zagotavljanju kibernetske in informacijske varnosti, v povečanje zaupanja uporabnikov storitev ter optimizacijo oblačnega sistema. To nas sili v razvoj kakovostnih, po meri uporabnikov naravnanih elektronskih storitev javnega sektorja, ki bodo hkrati podpirale tudi delovanje enotnega digitalnega trga in s tem uveljavljanje temeljnih svoboščin znotraj prostora EU, kar so nenazadnje tudi zaveze pri izvajanju Talinske ministrske deklaracije za razvoj e-uprave", je minister napovedal delovanje ministrstva na področju informatike.

 

Ministrov nagovor v celoti.

 

Med uvodnimi govorci konference je bil tudi Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v RS, ki je na razvoj informatike v Sloveniji pogledal "skozi oči Evropske unije" ter izpostavil pomen sodelovanja vseh deležnikov na tem področju: "Življenje državljanov postaja vse bolj digitalizirano, zato so tudi pričakovanja državljanov od javne uprave na tem področju vedno večja."

 

Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva informatika je ob 10. obletnici konference z zadovoljstvom izpostavil, da je konferenca  skozi vsa leta prispevala marsikatero pobudo za spremembe in novosti, ki so bile kasneje na področju informatike tudi uresničene, kar dokazuje, da dogodek upravičuje svoj namen.

 

Udeležence sta pozdravila tudi mag. Mihael Krišelj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za informatiko MJU in Vasko Berden, generalni direktor NIL (generalni sponzor konference), ki sta čestitala organizatorejm ob jubileju ter poudarila pomen sodelovanja ter izmenjavo izkušenj, ki jih nudijo tovrstna srečanja. 

 

Po uvodem delu je potekala tudi podelitvev priznanja za e-storitev javne uprave.

 

Sledili so vsebinski sklopi konference, katere poudarek je na strateških in razvojnih temah, kar povzema rdeča nit Slovenija – zelena referenčna država v digitalni Evropi. Njeno sporočilo je pojmovanje in pomen državne informatike za zagon gospodarstva ter ambicija države, da uprava ne bi bila zgolj sledilec, temveč da se uvrsti med vodilne razvite države.

 

Vsebinski sklopi obsegajo plenarna predavanja, predavanja v sekcijah, okrogle mize, ki bodo priložnost za odprto diskusijo o aktualnih vprašanjih državne informatike, delavnice, kjer bodo posredovana praktična znanja in veščine, ter predstavitve, ki omogočajo zainteresiranim udeležencem seznanitev z dobrimi praksami in širše zanimivimi rešitvami. Prispevke bodo predstavili vabljeni predavatelji in avtorji iz javne uprave, vodilnih gospodarskih družb s področja informacijske tehnologije in z univerz, kar bo omogočilo širok in temeljit vpogled v stanje državne informatike na področju elektronskih storitev, pa tudi oceno ustreznosti razvojnih odločitev.

 

Na konferenci se na predstavitvenih pultih predstavljajo tudi e storitve javne uprave med njimi tudi eUprava, portal Opsi, e storitve s področja javnega naročanja, storitve zaupanja (SI TRUST), projekt TOOP (»once-only-principle«), Krpan in mnoge druge...

 

Dogodek organizirata v sodelovanju Ministrstvo za javno upravo in Slovensko društvo informatika.

 

Več o konferenci, programu in sodelujočih na uradni spletni strani IJU 2018: https://iju-2018.meetpoint.si/