Skoči na vsebino

NOVICA

Uspešno zaključena usposabljanja Upravne akademije

21. novembra je Upravna akademija izvedla usposabljanje za izpraševalce za strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka. Uvodoma so predstavili etična načela članov izpitnih komisij in reševali odprta vprašanja glede poteka izpita. Sledila je delavnica, na kateri so izpraševalci obravnavali ocenjevanje pisnega izdelka in utemeljitev ocene, izboljšanje pravičnosti pri ocenjevanju znanja, Bloomovo taksonomijo in podajanje povratne informacije kandidatu. Srečanje je bilo namenjeno tudi medsebojnemu spoznavanju izpraševalcev in izmenjavi izkušenj in mnenj.

 

29. novembra se je končal obvezni program Usposabljanje za vodenje v upravi za 12 najvišjih vodilnih javnih uslužbencev (med njimi največ direktorjev občinskih uprav, 2 načelnika upravnih enot in generalna direktorica direktorata ministrstva). Vsi so se udeležili 5 obveznih modulov programa in zaključne delavnice z naslovom Pogled naprej, na kateri so predstavili svojo zaključno nalogo ter nakazali spremembe smeri in načina svojega vodenja, ki so jih kot posledico opravljenega usposabljanja že ali pa še bodo uvedli v vsakdanje delo.

 

Za izvajalce usposabljanj Upravne akademije smo 3. decembra pripravili delavnico Moderiranje – usposabljanje kot skupno ustvarjanje. Izvajalka Petra Založnik je predstavila pomen vključujočega vodenja usposabljanj. Metode, ki so uporabne tudi za velike skupine udeležencev, so izvajalci preizkusili na lastni koži in se prepričali, kako lahko povečujejo motiviranost in sodelovanje vseh udeležencev.