Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev vsebinskih in tehničnih novosti sistema javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje je v decembru 2018 začelo z izvajanjem predstavitev novele Zakona o javnem naročanjem ter drugih bistvenih uporabnih vsebin in tehničnih novosti na področju sistema javnega naročanja.

Zlasti novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) z vsebinskega vidika naročnikom nalaga bistveno bolj socialno odgovorno ravnanje pri pripravi javnih naročil in pri delovno intenzivnih panogah tudi v času samega izvajanja pogodba. Naročniki morajo namreč pri teh storitvah poleg cene uporabljati dodatna socialna merila, hkrati pa med izvajanjem naročila dvakrat letno preverjati določene okoliščini, med drugim tudi ali ima izvajalec poravnane vse davke in prispevke oziroma ali mu je bila najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška s področja delovne zakonodaje (npr. plačilo za delo, odmori, počitki, zaposlovanje na črno…). Morebitne ugotovljene kršitve pa v tem primeru predstavljajo razlog za razvezo pogodbe.
 
Z namenom podati naročnikom čim bolj uporabne informacije, znanja in orodja, tudi v povezavi z zahtevo po bolj socialno odgovornem javnem naročanju, pa je ministrsvo pred kratkim objavilo Smernice za javno naročanje storitev čiščenja in bodo del predstavitve. Poleg vsebinskih sprememb je leto 2018 prineslo tudi tehnično pomembno novost, in sicer povsem elektronsko javno naročanje. V ta namen so bila razvita določena orodja, na predstavitvah pa bodo predavatelji opozorili zlasti na najpogostejše težave v praksi in podali usmeritve, kako jih preprečiti.
 
Srečanje z naročniki ni namenjeno zgolj podajanju informacij s strani direktorata, temveč priložnost za izmenjavo mnenj, izkušenj in težav, s čimer direktorat pridobi izjemno pomembne povratne informacije o sistemu javnega naročanja s strani uporabnikov. 


Predstavniki oz. strokovni sodelavci direktorata bodo gostovali na več krajih po Sloveniji, v okviru teh predstavitev pa tudi odgovarjali na najpogostejše dileme in vprašanja iz prakse. Prva predstavitev in diskusija bo potekala decembra v Mariboru, naslednja januarja v Ljubljani, nadaljevali pa bomo tudi na drugih območjih po Sloveniji. Naročniki bodo o terminih in lokacijah skupaj z vabilom obveščeni preko Upravne akademije.