Skoči na vsebino

NOVICA

OPSI za odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave

V ponedeljek, 17.12.2018 se je državna sekretarka Mojca Ramšak Pešec udeležila letnega srečanja urednikov nacionalnega portala odprtih podatkov Slovenije OPSI. Srečanje je potekalo v narodnem muzeju Slovenije in je namenjeno urednicam in urednikom ter drugim, ki sodelujejo na področju odprtih podatkov javnega sektorja in nacionalnega portala Odprtih podatkov Slovenije – OPSI.

Letos minevata dve leti od vzpostavitve portala odprtih podatkov Slovenije (odprti podatki so javne evidence ali informatizirane zbirke podatkov s področja izobraževanja, kulture, športa, zdravja, gospodarstva, energetike, itd.) – na kratko OPSI.


Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi aktivnosti in dosežkov na področju odprtih podatkov javnega sektorja v letu 2018 in načrtih za prihodnje leto na tem področju.


Evropska komisija  je tudi letos v svojem poročilu, objavljenem 19.  novembra 2018 – t.i. Open Data Maturity Report 2018, uvrstila Slovenijo na področju odprtih podatkov javnega sektorja na 7. mesto med državami EU. 
OPSI, ki je vzpostavljen na podlagi EU Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),  predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Portal OPSI poleg podatkov državnih organov vključuje tudi objavo odprtih podatkov lokalnih skupnosti. Portal zagotavlja vsem pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način "odprtih podatkov" in sicer za katerikoli (neprofitni/profitni) namen.


 »Transparentnost in odpiranje podatkov gresta z roko v roki z večjo učinkovitostjo javnega sektorja, saj pripomoreta tudi k odpravi administrativnih ovir in prispevata k vzpodbujanju digitalnega gospodarstva,« je poudarila Ramšak Peščeva.


»Strategija razvoja javne uprave 2020 in Strategija razvoja informacijske družbe do 2020 predstavljata dober nadaljnji okvir za odpiranje podatkov javnega sektorja«, je še omenila Ramšak Peščeva.


Državna sekretarka se je v zaključku nagovora dotaknila še skupnega cilja, da je Slovenija primer dobre prakse na področju odpiranja podatkov in uporabe javnih podatkov. Povedala je, da bodo v prihodnje prizadevanja namenjena okrepljenemu sodelovanju z vsemi deležniki – občinami, javnim sektorjem, gospodarstvom, nevladnimi organizacijami, raziskovalci, start-up podjetji, univerzami ter srednjimi šolami. Vse to z namenom, da se odprte podatke v čim večji meri uporabi za izdelavo aplikacij, ki bodo služile dobremu servisu in storitvam za državljane in podjetja.

 

portal OPSI