Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Medved: Upravljavka in lastnica informacijskega volilnega sistema mora biti v celoti država (projekt lokalne volitve 2018)

Na Ministrstvu za javno upravo je v sredo, 23. januarja 2019, potekalo zaključno neformalno srečanje predstavnikov državnih organov, ki so bili vključeni v organizacijo rednih lokalnih volitev 2018.

Vsem organom in ekipam, ki so bile vključene v številna opravila in organizacijo lokalnih volitev 2018, se je na srečanju zahvalil tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je med drugim izpostavil tudi izredno pomembnost in kompleksnost teh volitev: »Govorimo o projektu lokalnih volitev, ki je eden izmed najpomembnejših za uveljavljanje politične demokracije. Gre za izjemno zahtevne volitve, kjer volimo župane, člane občinskih svetov, krajevnih skupnosti, predstavnike italijanske, madžarske narodne skupnosti ter predstavnika romske skupnosti,…, kar pomeni za vse nas velik vsebinski in tehnični zalogaj. Ponosni smo lahko na opravljeno delo in iskrena hvala«. »Sistem tak kot je trden in omogoča državljankam ter državljanom izvolitev tistih, za katere menijo, da so najboljši«, je še dodal.

 

Ob tej priložnosti se je minister zahvalil vsem predstavnikom državnih organov in sodelavcem, ki so skrbeli za organizacijo volitev v pripravljalnem času kot tudi na samih volitvah ter nudili vsebinsko in informacijsko podporo.

 

Na srečanju je opozoril, da so volitve odprle tudi nekaj novih vprašanj in situacij, ki jih doslej še ni bilo, a smo jih uspešno rešili. Ni mogel mimo dogodka, ki je vsekakor ob koncu drugega kroga izstopal in se nanaša na "osveževanje podatkov". Ob tem je dodal, da je bil zaradi tega okrnjen ugled Ministrstva za javno upravo, čeprav na konkretni dogodek nismo imeli neposrednega vpliva. Omenil je, da s pristojnimi institucijami že ukrepamo ter iščemo rešitve: »Mi smo z Državo volilno komisijo že bili v stikih in bomo zamisel začeli tudi podrobneje uresničevati. Treba je urediti enotni Informacijski volilni sistem na ravni celotne države, katerega upravljavka in lastnica mora biti država, če se v prihodnje želimo izogniti takšnim situacijam, kjer smo odvisni od zunanjih pogodbenih partnerjev«.

 

Neformalnega srečanja so se udeležili:
predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, ki so skrbeli za evidenco volilne pravice, za pravočasno objavo števila glasov podpore pri vlaganju kandidatur, v sodelovanju z Upravnimi enotami razgrnili volilne imenike in poskrbeli za tisk in distribucijo volilnih imenikov.

 

Ekipa Geodetske uprave Republike Slovenije, ki je pred volitvami poskrbela za osvežitev podatkov o spremembah prostorskih enot, zaradi katerih so se spremenila ali ukinila posamezna volišča. Brez njihove aktivnosti bi bilo nemogoče volilne imenike pripraviti na volišče natančno.

 

Državna volilna komisija, ki je krovni državni organ za vsake volitve in je sprejela tudi rokovnik oz. časovnico volilnih opravil ter podala navodila tako občinskim volilnim komisijam kot tudi navodila za delo volilnim odborom na voliščih.

 

Gostitelji srečanja z Ministrstva za javno upravo ter Službe za lokalno samoupravo, ki so bili vezni člen projekta ter skrbeli za koordinacijo aktivnosti, pomagali s pojasnili in razlago zakonodaje vezane na volitve, sodelovali pri izvajanju strokovne pomoči informacijski podpori uporabnikov v občinah. Sodelavci z Direktorata za informatiko in Enotnega kontaktnega centra, ki so skrbeli za informacijsko podporo volilnim opravilom, objavo rezultatov ter pomoč uporabnikom informacijskih programov. Služba za integriteto, transparentnost in politični sistem, ki pa je organizatorjem volilne kampanje pojasnjevala določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 

Zunanji izvajalci informacijskih storitev, ki so skrbeli za informacijsko podporo kandidacijskemu postopku in objavi rezultatov.
 
Iz poročila o opravljenem delu izhaja, da so zaposleni v državnih organih pa tudi zunanji izvajalci informacijskih storitev opravili obsežno delo: spisali več sto pisnih pojasnil in okrožnic, odgovorili na več sto telefonskih poizvedb, skrbeli za osvežene spletne strani, skrbeli za pomoč uporabnikom informacijske podpore in organizirali strokovne posvete, ki se jih je udeležilo skoraj tisoč udeležencev.

 

Spomnimo: Volitve so potekale v 212 občinah, v katerih smo volili župana in člane občinskega sveta, v 138 pa tudi svete krajevnih skupnosti, v 9 občinah predstavnike italijanske in madžarske narodne skupnosti in v 20 občinah predstavnika romske skupnosti. Delitev mandatov poteka z več različnimi volilnimi sistemi: s proporcionalnim sistemom v eni ali več volilnih enotah in z večinskim v enem ali v dveh krogih.