Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

»Občine so temeljna celica države«

2. Strokovnega srečanja županj in županov, danes, v petek, 25. januarja 2019 poteka v Hotelu Slon, se je udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved. Minister se je v svojem nastopu osredotočil na ureditev področja financiranja občin, dotaknil pa se je tudi področja odprave administrativnih ovir.

Ob  nedavno sklenjenem Dogovoru o višini povprečnine za leto 2019 se je vlada zavezala, da bo skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno delovno skupino, ki bo proučila in predlagala možne spremembe zakonodaje, s katerimi bi zmanjšali stroške občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog. Delovno skupino bodo sestavljali predstavniki vseh ministrstev, razen Ministrstva za zunanje zadeve, ter predstavniki reprezentativnih združenj občin, vodil pa jo bo minister za javno upravo.

 

»Vem, da s pred kratkim sklenjenim dogovorom o višini povprečnine nihče ni popolnoma zadovoljen, a vendarle je pomembno, da smo sklenili dogovor. Vzpostaviti pa moramo sistem financiranja, ki ne bo odvisen od vsakokratne menjave vlade,« je zbranim pojasnil minister. Delovna skupina bo formalno ustanovljena prihodnji teden na seji vlade. »Odprli bomo obvezne naloge, ki jih imajo občine, in ugotovili, katere so res obvezne, katere pa je morda država v preteklosti prevalila na občine, pa bi jih lahko prenesli nazaj na državo. Prepričan sem, da bomo do dogovora prišli, ker je volja na obeh straneh,« je bil optimističen minister Medved.

 

Želja ministra in vlade namreč je, da bi vzpostavili takšen sistem financiranja občin, da pogajanja o višini povprečnine v prihodnje sploh ne bi bila več potrebna.

 

Občine so ne glede na velikost ali status enako pomembne, je povedal minister in poudaril, da so »občine temeljna celica te države.« Ob tem je izpostavil tudi področje birokratskih ovir, ki se jih bo aktualna vlada lotila drugače, saj, kot ocenjuje minister, dosedanji pristopi očitno niso bili uspešni. »Posamezne birokratske ovire bomo locirali in odpravljali eno po eno, predvsem pa moramo ustaviti nastajanje novih,« je še povedal.


Na srečanju so izkušnje z županovanjem delili tudi župani, vlogo Računskega sodišča pri nadzoru porabe občinskega denarja je predstavil predsednik Tomaž Vesel, organiziranost in odnose med občinskimi organi, predvsem pa opažanja pri njihovem delovanju, pa vodja Službe za lokalno samoupravo na MJU dr. Roman Lavtar.

Kot je poudaril Lavtar, novoizvoljeni občinski svetniki pogosto niso dovolj seznanjeni s svojimi pristojnostmi in nalogami, zato smo v preteklih tednih po Sloveniji organizirali strokovna srečanja, na katerih smo jim te podrobneje predstavili.

 

Strokovno srečanje, ki poteka v dveh delih – 25. in 30. januarja 2019 – organizira Skupnost občin Slovenije.