Skoči na vsebino

NOVICA

Podaljšanje roka za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020.

Zaradi podaljšanja roka tako velja naslednje: 

 

1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najpozneje do vključno 11.  2. 2019, do 24. ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.


2) Kot določa drugi odstavek 11.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), morajo operaterji o izraženem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najpozneje do 15. 2. 2019, do 12. ure, o tem tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo na naslov gp.mju@gov.si.

 

Več informacij o podaljšanju roka.