Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Volitve poslancev v Evropski parlament 2019: Vodnik za organizatorje volilnih kampanj

V okviru priprav na volitve v Evropski parlament 2019, ki bodo potekale 26. maja 2019 je Evropska komisija lani jeseni predlagala ukrepe, s katerimi je opozorila na izzive in nevarnosti, kot so: zloraba osebnih podatkov, kibernetični napadi in druga dejanja, ki lahko ogrozijo demokratičnost in preglednost volilnih postopkov. Z nepoštenimi in manipulativnimi načini delovanja, predvsem v spletnem okolju, lahko omenjeni načini delovanja vplivajo tudi na izid volitev. Preprečitev takšnih dejanj terja skupno obravnavo državnih organov, pristojnih za izvedbo volitev oziroma nadzor nad procesi, povezanimi z volitvami, ter skrb za integriteto volitev in odpravo tveganj na več področjih.

Na Ministrstvu za javno upravo, ki je pristojno za Zakon o volilni in referendumski kampanji, se zavedamo, da je treba predvolilne in volilne aktivnosti usmeriti k učinkovitemu izvajanju zakonodaje, pri čemer je ključno tudi ozaveščanje.


Organizatorje volilnih kampanj, in druge vključene, ki vodijo dejavnosti na področju volilnih aktivnosti, moramo ozavestiti, da zagotovijo enako obravnavo vseh organizatorjev (npr. pri plakatiranju, objavah v medijih ipd.). Na podlagi priporočil s strani Evropske komisije smo tako v sodelovanju s posameznimi  organi, ki so vključeni v nacionalno volilno mrežo pripravili Vodnik za organizatorje volilnih kampanj. V vodniku je tudi posebno poglavje o pravilih in pasteh pri obdelavi osebnih podatkov v volilnih kampanjah, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec.   

 

Poleg podrobne časovnice predvolilnih opravil za prihajajoče volitve v Evropski parlament, vodnik vsebuje tudi podrobnejšo obrazložitev obveznosti organizatorjev volilnih kampanj oziroma drugih udeleženih, pojasnila glede uporabe osebnih podatkov v okviru volilne kampanje, načelo enakopravne obravnave kandidatov, pravila političnega oglaševanja (vključujoč spletno okolje), razlago financiranja volilne kampanje ter predstavitev dela nadzornih organov, ki opravljajo nadzor nad zakonitim izvajanjem volilne kampanje.

 

Vodnik je tako, izhajajoč iz zakonodajnega okvira in v skladu s priporočili Evropske komisije, zbir ključnih informacij, pojasnil in opis konkretnih primerov, ki bodo organizatorjem volilnih kampanj za volitve poslancev v Evropski parlament v pomoč, da bodo volilno kampanjo vodili zakonito in pregledno.

 

Celotni Vodnik za organizatorje volilnih kampanj.