Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Rudi Medved: »Upravne enote in občine so obraz ter ogledalo države.« (srečanje z načelniki upravni enot Posavja in županom občine Sevnica)

Minister za javno upravo Rudi Medved v mescu aprilu nadaljuje z obiski upravnih enot in občin v Sloveniji. V sredo, 10. aprila 2019, je s sodelavci obiskal Sevnico, kjer se je uvodoma srečal z načelnico te upravne enote, nato pa še z županom občine Sevnica.

Župan Sevnice Srečko Ocvirk je po srečanju z ministrom izpostavil, da občina dobro in aktivno sodeluje z vlado in ministrstvi, tudi ministrstvom za javno upravo. Z ministrom sta odprla vprašanja prostorov, upravnih postopkov, uprave, dotaknila sta se vprašanja ohranitve »živahnosti« starega mestnega jedra z upravnim delom in storitvami, možnosti vzpostavitve fizične točke Vem (po novem SPOT) ter o sodelovanju na področju odprave administrativnih ovir pri razvoju nekaterih projektov (npr. kolesarska pot ob Savi).


Tudi minister Medved se je strinjal, da so takšna srečanja nujna, saj spodbujajo konstruktivni dialog in reševanje konkretnih zadev ter poudaril: »Občina Sevnica je na dobri razvojni poti, tam, kjer se naše poti dotikajo, pa sva se z županom dogovorila za hitro akcijo. Na področju prostorskih rešitev, tam, kjer upravne storitve lahko ostanejo v starem delu mesta, bo ministrstvo pomagalo. Dogovorili smo se (že v preteklosti) za reševanje problemov s širokopasovnim omrežjem, da teh tožb med občino in državo ne bo, pomagali pa bomo tudi pri odpravi nekaterih t.i. birokratskih ovir, ki dušijo ne samo delovanje občine Sevnica, ampak tudi ostalih lokalnih skupnosti.«

 

Izjavi ministra in župana v celoti.

 

Na upravni enoti (UE) Sevnica je nato sledilo je delovno srečanje ministra ter sodelavcev Službe za upravne enote z načelniki upravnih  iz tega območja in sicer so se srečanja udeležili načelnica UE Sevnica Mojca Dolar, načelnica UE Krško mag. Lidija Božič in vodja Oddelka za občo upravo UE Brežice Alison Teodorovič. Predstavnice upravnih enot so pozdravile odločitev ministra o delovnih srečanjih »na terenu«, saj jim ekipa ministrstva tako lažje prisluhne in skupaj z njimi išče rešitve za izboljšanje pogojev delovanja upravnih enot. Srečanja pa so namenjena tudi izmenjavi dobrih praks.


Načelniki so v pogovoru izpostavili predvsem kadrovsko problematiko (nenadomeščanje zaposlenih, ki so se upokojili),  obremenitev zaposlenih, predvsem velik pripad zadev na področju gradbene zakonodaje in tujcev. Izpostavili so tudi težave na področju informatike, ki jih ministrstvo pospešeno rešuje in deluje v smeri decentralizacije slednje.


Minister Medved je ob tem izpostavil, da želimo z delovnimi obiski upravnih enot v Sloveniji »Pokazati, kako pomembne so upravne enote, saj so obraz in ogledalo te države, so prvi stik državljanov z državo in njenimi storitvami. Probleme, ki jih imajo UE pri svojem delovanju lahko tako opozorijo na kraju samem.«


Omenil je, da v Posavju kakšnih večjih težav ni, tako prostorskih kot tudi ostalih ne, so nekatere težave z informatizacijo, tako kot pri ostalih upravnih enotah, ki jih pospešeno odpravljamo. »Želimo zagotoviti najsodobnejšo strojno opremo za vse enote, ki so zelo obremenjene (novo strojno in programsko opremo, boljšo odzivnost klicnega centra). Upravnim enotam želimo pokazati, kako cenimo njihovo delo.«


Ob tem je dodal, da si prizadevamo,da bi upravne enote in občine delovale pod isto streho, saj se to v praksi izkazuje za zelo dobro in učinkovito prostorsko rešitev.


Minister je upravnim enotam izrazil priznanje ter pohvalil njihovo dobro delo, kar dokazuje tudi merjenje zadovoljstva strank z njihovimi storitvami. Vse tri UE imajo visok odstotek rešenih zadev, povprečna ocena merjenja zadovoljstva strank za vse tri UE skupaj je bila v letu 2018 4,96.


Na srečanju je bilo govora o razbremeniti zaposlenih ter kadrovski okrepitvi, saj je v kadrovskem načrtu povečanje števila zaposlenih na UE. Beseda je tekla tudi o preobrazbi postopkov izdaje gradbenih dovoljenj oz. postopkov s področja okolja in prostora, kjer zelo velik pripad občuti tudi upravna enota Sevnica. Ta je glede na število vlog na uradnika s tega področja že nekaj let v samem vrhu med 58 upravnimi enotami.


Upravne enote na tem območju se srečujejo tudi z velikim povečanjem pripada vlog s področja »tujcev« (od 30 do 40 % v primerjavi z letom 2017), kar je v marsikateri upravni enoti privedlo do sprememb na področju organizacije dela. To področje je bilo preteklo leto precej obremenjeno v upravni enoti Krško, enako velja tudi za Brežice, ki je, kot obmejna UE, soočena s precejšnjim obsegom dnevnih migrantov.


Načelnica UE Sevnica Mojca Dolar je zbranim predstavila tudi primer dobre prakse strokovnega sodelovanja s študenti. Že od leta 2007 UE vsako leto organizira izobraževanja za študente tretjega letnika Fakultete za upravo in sicer študentom predmeta »Informacijski sistemi v upravi«. Na ekskurziji študentom javno uslužbenci predstavijo baze podatkov (registri, evidence). Vsebine posameznih registrov, povezave med posameznimi bazami podatkov in pretok le-teh med registri (in organi) študentom predstavljajo predstavniki MNZ, MKGP, Policije, GURS in predstavniki Občine Sevnica. Študenti si registre ter evidence ogledajo tudi v živo neposredno na delovnih mestih uslužbencev.