Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Tradicionalni XII. Posvet o delovanju skupnih občinskih uprav

V občini Straža je danes, 15. maja. 2019, potekal tradicionalni XII. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Na posvetu so sodelavci Ministrstva za javno upravo in predstavniki skupnih občinskih uprav predstavili letošnje aktivnosti, možnosti novih organizacijskih in vsebinskih rešitev po koncu prehodnega obdobja spremenjenega zakona in primere dobrih praks posameznih skupnih uprav občin.

Uvodoma je udeležence posveta v imenu ministra za javno upravo Rudija Medveda nagovoril Igor Žavbi, svetovalec ministra za lokalno samoupravo. Izpostavil je, da je medobčinsko sodelovanje, ki poteka v Sloveniji že od uveljavitve reforme lokalne samouprave, pomembna sestavina delovanja lokalne samouprave. »Ena najbolj izpostavljenih in dobro delujočih oblik povezovanja občin so prav skupne občinske uprave, saj prispevajo ne le k ekonomski racionalnosti, pač pa tudi k širjenju znanj in s tem k večji kakovosti izvajanja storitev za občane. Delovanje skupnih občinskih uprav sicer poznamo že od 1994, dodatni zagon pa je dobilo z uvedbo državnega sofinanciranja, ki poteka vse od leta 2006, torej  ima dolgo tradicijo in velja za enega od stebrov medobčinskega povezovanja«.

 

Zaradi izboljšanja delovanja skupnih občinskih uprav, odpravljanja morebitnih nepotrebnih administrativnih ovir, informiranja o novih rešitvah in spremembah zakonodaje kot tudi izmenjave dobrih praks, ministrstvo vsako leto že od leta 2008 organizira posvet o delovanju Skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Vsakoletni posvet zagotavlja učinkovito izmenjavo stališč in informacij med ministrstvom in občinami in prispeva k  izboljšanju delovanja sistema, zmanjšanju administrativnih ovir in boljšim zakonodajnim rešitvam.

 

Doslej so bili posveti trikrat v Ljubljani, po enkrat pa v Novi Gorici, Ljubnem, Dobrovniku, Škofji Loki, Kopru, Dobrepolju, Celju in na Ptuju.


Skupne občinske uprave

Medobčinsko sodelovanje poteka v Sloveniji že od uveljavitve reforme lokalne samouprave in je pomembna sestavina delovanja lokalne samouprave. Ena najbolj izpostavljenih in dobro delujočih oblik je povezovanja občinskih uprav, saj prispeva ne le k ekonomski racionalnosti, pač pa tudi k širjenju znanj in s tem k večji kakovosti izvajanja storitev za občane. Delovanje skupnih občinskih uprav, je dodatni zagon dobilo z uvedbo sofinanciranja, ki poteka vse od leta 2006. Skupne občinske uprave imajo torej  dolgo tradicijo in veljajo za enega od stebrov medobčinskega povezovanja. Namen oziroma prednost delovanja je predvsem povečanje strokovnost pri izvajanju nalog s strokovnimi ekipami, prav tako se doseže polna zaposlitev kadrov in zmanjšajo stroški občinskih uprav.

 

Od leta 2018 dalje se sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečana za petino. Država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav za enajst nalog, višina sofinanciranja v letu 2019 pa je 50 % zneska za delovanje skupne občinske uprave. Danes deluje 51 skupnih občinskih uprav, vanje pa sta vključeni 202 občini.

 

Dve ali več občin se lahko odločijo, da ustanovijo skupno občinsko upravo za izvajanje katerekoli naloge, ki je v pristojnosti občinske uprave. Zakon pa določa, da imajo pravico do državnega sofinanciranja, če opravljajo naloge s skupno enajst vsebinskih področij:

 

-        občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
-        občinskega redarstva;
-        pravne službe;
-        občinskega pravobranilstva;
-        notranje revizije;
-        proračunskega računovodstva;
-        varstva okolja;
-        urejanja prostora;
-        civilne zaščite;
-        požarnega varstva in
-        urejanja prometa.

 

TABELA:
Število skupnih občinskih uprav in število vključenih občin po letih