Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada intenzivno pristopila k zagotavljanju informacijsko-kibernetske varnosti

Vlada RS se je na 37. redni seji seznanila s Poročilom o stanju na področju kibernetske varnosti Republike Slovenije, ki ga bo poslala Odboru za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije.

Na tretji nujni seji Odbora za obrambo DZ je bil v zvezi s stanjem na področju kibernetske zaščite Republike Slovenije sprejet sklep, ki Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za notranje zadeve, Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in Ministrstvu za javno upravo nalaga, da v petih mesecih pripravijo poročilo o stanju na področju kibernetske varnosti Republike Slovenije in o ukrepih, ki jih namerava v namen njene krepitve sprejeti vlada.

 

Vlada sledi temeljnemu strateško-usmerjevalnemu in normativnemu okvirju na področju informacijske/kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji, na podlagi katerega izvaja aktivnosti na strateškem in normativnem področju.

 

Delo zajema vse tri ravni nacionalnega sistema informacijske/kibernetske varnosti, in sicer strateško koordinacijsko, operativno oziroma raven zaznavanja in odzivanja na incidente ter raven zavezancev po Zakonu o informacijski varnosti (ZInfV). Pomembna je informacijska/kibernetska varnost v omrežjih organov državne uprave, na varnostnem področju ter na področju zatiranja kibernetskega kriminala.

Pomemben del obvladovanja informacijskih/kibernetskih tveganj predstavljajo tudi aktivnosti na področju usposabljanja, ozaveščanja in izobraževanja ter mednarodnega sodelovanja države na ravni Evropske unije in NATO.

 

V sklopu izvajanja številnih nalog na tem področju vlada v poročilu navaja aktualne in načrtovane aktivnosti za krepitev informacijske/kibernetske varnosti, pri čemer izpostavlja informacijsko in kibernetsko varnost v RS kot eno temeljnih prioritet te vlade.

 

Med aktivnostmi velja izpostaviti:
• marca 2019 sprejeto revidirano Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki upošteva nove grožnje (hibridne, informacijsko-kibernetske,…);
• v Rebalansu proračuna RS za leto 2019 povečana sredstva za to področje;
• imenovanje v.d. direktorja Uprave za informacijsko varnost ter popolno izvajanje nalog pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost še pred rokom iz ZInfV (1.1.2020);
• v juniju 2019 uveljavljeno Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev;
• prav tako v juniju 2019 uveljavljeni Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev;
• ukrepe za vzpostavitev kapacitet kibernetske obrambe znotraj sodelujočih organov;
• postopke za napotitev atašeja za področje kibernetske varnosti na Stalno predstavništvo RS v Bruselj;
• z začetnimi operativnimi zmogljivostmi je bil na MJU s 1.1.2019 ustanovljen CSIRT organov državne uprave, ki bo zagotavljal informacijsko/kibernetsko varnost informacijskih sistemov v državnem omrežju HKOM.