Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odpiranje podatkov javnega sektorja

Evropska komisija je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v torek, 21.10.2014, pripravila poseben izobraževalno promocijski dogodek na temo odpiranja podatkov v javnem sektorju. V imenu Evropske komisije je seminar izvedel g.Michiel De Keyzer.

 

Udeležence seminarja je uvodoma nagovoril minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Kot je dejal, predstavlja koncept odpiranja podatkov javnega sektorja in omogočanja široke ponovne uporabe teh podatkov izjemen potencial z mnogimi pozitivnimi učinki tako znotraj javne uprave kot tudi in predvsem navzven. Z odpiranjem, povezovanjem in izmenjavo podatkov lahko pomembno izboljšamo učinkovitost in povezljivost notranjih poslovnih procesov v upravi ter hkrati dvigujemo tudi digitalne kompetence pri javnih uslužbencih in v celotni družbi.
Še veliko pomembnejši pa so po besedah ministra pričakovani učinki navzven. "Odprti in ponovno uporabljivi podatki so lahko za podjetja nova dragocena podlaga in surovina, iz katere lahko ustvarjajo nove inovativne storitve in izdelke z visoko dodano vrednostjo, kar vpliva na rast, inovativnost, konkurenčnost in blaginjo," je poudaril ter dodal, da so podatki "premoženje države" in z njihovim odpiranjem povečujemo tudi transparentnost delovanja javne uprave, kar izboljšuje učinkovitost poslovanja institucij javne uprave in optimalnost izrabe razpoložljivih virov.

 

Mag.Mateja Prešern je v okviru uvodnega dela predstavila vsebinski okvir področja odpiranja podatkov v javnem sektorju ter dodala nekaj primerov že obstoječih dobrih praks (ARSO, AJPES, Supervizor...). Prav v zadnjem obdobju je Slovenija v smeri odpiranja podatkov naredila kar nekaj pomembnih korakov, od katerih se jih nekaj navezuje na sprejem novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C). Tako se ravno v teh dneh za javnost odpira Register zavezancev za informacije javnega značaja. Kot je poudarila Prešernova, gre na področju odpiranja podatkov javnega sektorja za širši svetovni (G8 Open Data Partnership) oziroma evropski koncept (Direktiva 2003/98/ES in sprememba te direktive iz 2013), ki ga v končni fazi implementirajo posamezne države.

 

Portal NIO kot centralno točko za odprte podatke javnega sektorja in koncept portala je podrobneje opisala Danica Šaponja. Gre za portal, ki je namenjen dostopu do podatkov, ki jih javna uprava da na voljo zainteresiranim javnostim v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in drugimi zakoni s tega področja, brezplačno za uporabo ter ponovno uporabo, za komercialne in nekomercialne namene. Na portalu so že odprto objavljeni nekateri zanimivi nabori podatkov, poleg tega pa je veliko uporabnih podatkov nepovezano objavljenih tudi še drugje po institucijah. Šaponja je izpostavila poslanstvo portala NIO, ki je spodbujanje transparentnosti in spodbujanje inovativne uporabe podatkov in s tem koriščenje tudi njihovega gospodarskega potenciala.

 

V nadaljevanju je spregovoril gost in osrednji predavatelj ter predstavnik Evropske komisije g. Michiel De Keyzer. V prvem delu se je osredotočil na širši kontekst odpiranja podatkov javnega sektorja in PSI direktivo, nato pa v nadaljevanju tudi na upravljanje metapodatkov ter licenciranje podatkov in metapodatkov.

 

Več o vsebini seminarja in posameznih vsebinskih sklopih Open Data Support