Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Srečanje ministra Borisa Koprivnikarja s palestinskim ministrom Splošnega personalnega sveta g. Mousso Abu Zeidom

Srečanje z g. Mousso Abu Zeidom je potekalo ob koncu dvodnevnega študijskega obiska uradnikov palestinskega Splošnega personalnega sveta, ki so se podrobneje seznanili z izvedenimi reformami, dobrimi praksami in prihodnjimi načrti Republike Slovenije na področju razvoja javne uprave.

 

Minister Abu Zeid je izrazil upanje, da prvi študijski obisk palestinskih uradnikov na ministrstvu pomeni začetek sodelovanja obeh držav na področju javne uprave in predstavil pomen sodelovanja Palestine z mednarodnimi organizacijami, kot sta OECD in Unija za Sredozemlje in drugimi arabskimi državami, v okviru katerih bi lahko našli skupni interes tudi Slovenija in Palestina.

 

Minister Koprivnikar je poudaril, da je tudi Slovenija pri izgradnji državne uprave uporabila dobre prakse ostalih držav ter priporočila mednarodnih organizacij in predstavil področja, na katerih bi lahko Slovenija Palestini nudila pozitivne izkušnje. Gre predvsem za področje e-upravljanja, kjer imamo dobre rezultate pri povezovanju baz podatkov, elektronski podpori postopkom in sprejemanju predpisov ter vključevanju javnosti v postopke odločanja. V okviru priprave Strategije nadaljnjega razvoja javne uprave v RS 2014-2010 veliko pozornosti namenjamo aktivnostim za povečanje kakovosti dela, motivacije zaposlenih ter stroškovne učinkovitosti javne uprave. Izkušnje iz teh področij bi prav tako lahko prenesli palestinskim kolegom.

 

Minister Abu Zeid je povedal, da spremljajo razprave, ki v Državnem zboru Republike Slovenije potekajo glede priznanja Palestine in se zahvalil za aktivnosti Slovenije na tem področju.

 

Ob koncu srečanja se je minister Abu Zeid ponovno zahvalil za posredovane izkušnje in povabil ministra Koprivnikarja v Palestino. Minister je vabilo z veseljem sprejel.

 

Srečanje med ministroma je potekalo ob koncu študijskega obiska palestinskih uradnikov, ki so se podrobneje seznanili z organizacijo javne uprave in značilnostmi uslužbenskega sistema, področjem integritete in protikorupcijskimi aktivnostmi, plačnim sistemom ter sistemom usposabljanja javnih uslužbencev. Palestinski predstavniki so izrazili veliko zadovoljstvo nad izvedenim obiskom in o pridobljenih informacijah o izkušnjah slovenske javne uprave, ki jim bodo nedvomno koristile tudi pri njihovem delu.