Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost iz pristojnosti MJU po 11. redni seji vlade

Vlada o novih izhodiščih za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015

Vladna pogajalska skupina je na današnji seji vlade v zvezi z nadaljevanjem pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015 dobila mandat, da nadaljuje s pogajanji ter da sindikalni  strani predstavi približevalni predlog.

Na zadnji seji pogajalske komisije, dne 19.11.2014, je sindikalna stran predstavila predlog, ki v primerjavi z zadnjim predlogom vladne strani pomeni razhajanje v višini cca 165 mio €. (vladni predlog pomeni finančni učinek v višini cca -75 mio €, sindikalni predlog pa v višini cca +90 mio €).

Največji finančni učinek sindikalnega predloga povzroča predlog, da se sprostijo vsa napredovanja in pa predlog glede drugačne ureditve stroškov prevoza na delo in z dela.

Prvotni predlog vladne strani je bil znižanje obsega sredstev za stroške dela glede na leto 2014 za 3%. Če do sklenitve nobenega dogovora s sindikalno stranjo ne pride, bi se brez enostranskega posega v stroške dela, sedaj veljavni ukrepi sprostili, kar pomeni povečanje javno finančnih odhodkov v letu 2015 za cca 313 mio €.


Vlada o spremembi sklepa o pripravi Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014-2020 in poročilu o izvedenih aktivnostih v okviru priprav le-te

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da Ministrstvo za javno upravo pripravi končni predlog Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 –2020. Obenem se je Vlada RS seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih v okviru priprave Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020 in določila nov terminski načrt aktivnosti za njeno pripravo.

Sprejem strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave je nujen, da bi izboljšali in modernizirali delovanje uprave, pripomogli k boljšemu okolju za državljane in razvoj gospodarstva, kakor tudi dvigu družbene blaginje in konkurenčnosti celotne države. Obstoj strategije javne uprave pa pomeni tudi enega izmed predhodnih pogojev za izpolnjevanje 11. tematskega cilja v okviru programiranja za novo finančno obdobje, ki jih mora Slovenija izpolniti (ex–ante conditionalities) v okviru zahtev  Evropske komisije.

Strategija bo v javni in tudi medresorski obravnavi predvidoma decembra 2014, okvirno pa je za februar ali marec 2015 predvidena potrditev končnega predloga Strategije na seji Vlade.

Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014- 2020 je 24. 4. 2014 sprejela Vlada RS, ki je takrat naložila Ministrstvu za notranje zadeve (kot pristojnemu za področje javne uprave), da pripravi predlog Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014-2020.


Vlada o Skupnem letnem poročilu o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2013

Vlada RS je na današnji seji sprejela Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) za leto 2013 in ga pošlje v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije.

V zadnjem času se v okviru držav članic EU, v okviru OECD, pa tudi v širšem svetovnem merilu (OZN, Partnerstvo za odprto vlado) zelo poudarja pomen transparentnega in odprtega delovanja organov javne uprave. V prvi vrsti zato, ker odprto in transparentno delovanje javne uprave zagotavlja, da lahko javnost spremlja delo javnih organov ter vpliva na delo organov preko sodelovanja v procesih odločanja, kakor tudi da lahko nosilce odločitev kliče na odgovornost. Pa tudi zato, ker transparentnost predstavlja eno najpomembnejših orodij za preprečevanje korupcije.

 

Temeljni zakon na področju odprtega in preglednega delovanja organov je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. ZDIJZ, ki je bil sprejet leta 2003, predstavlja tako podlago za vlaganje individualnih zahtev za dostop kot tudi splošni okvir za transparentnost in odprtost delovanja vseh organov javnega sektorja, ki se odraža na različne načine, predvsem preko: omogočanja spletnega dostopa do javnih podatkov iz evidenc, proaktivne spletne objave informacij s strani organov, seznanjanja javnosti s predlogi predpisov in širšega omogočanja sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, transparentnosti porabe javnih sredstev ter omogočanja ponovne uporabe podatkov javnega sektorja. Na omenjenih področjih obstaja kar nekaj primerov dobre prakse (na primer Supervizor, portal E-demokracija).

 

Poročila o izvajanju postopkov na podlagi zahtev za dostop in/ali zahtev za ponovno uporabo podatkov javnega sektorja za leto 2013 so oddali vsi državni organi in organi lokalnih skupnosti.

 

Več o podrobnostih, ki zhajajo iz poročila.

 


Vlada o določitvi višine denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo in Priznanja Republike Slovenije  za prostovoljstvo za leto 2014

Vlada RS je na današnji seji določila višino denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2014 v višini 3.000,00 EUR in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2014 v višini 1.000,00 EUR za vsako posamezno podeljeno priznanje.

 

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je na seji, dne 15.10.2014 sprejel sklep o predlogu višine denarne Nagrade in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo  za leto 2014. Predlagana višina denarne nagrade in priznanja je znotraj razpona kot ga določa Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo. Odbor je tudi sklenil, da se Nagrada in Priznanja podelijo v začetku leta 2015.