Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava razpisa (javnega naročila) za inovacije na področju računalništva v oblaku v javnem sektorju v okviru projekta Oblak za Evropo

V okviru projekta Oblak za Evropo (Cloud for Europe) je bil 15. decembra 2014 objavljen razpis za skupno predtržno naročilo na področju raziskav in razvoja računalništva v oblaku za potrebe javnih uprav. Namen razpisa je raziskati in prikazati rešitve za odpravo ovir ob prevzemu računalništva v oblaku v javni sektor.

 

Oblak za Evropo s predtržnim naročilom poziva dobavitelje, da predložijo ponudbe za posamezen sklop ali vse tri sklope, za katere bo oddano javno naročilo za izvedbo raziskovalnih in razvojnih storitev. Sklopi obsegajo inovativne rešitve za overjeno posredovanje porazdeljenih storitev, varno in z zakonodajo usklajeno shranjevanje in za izvajanje zakonodaje. Delo bo opravljeno v treh ločenih konkurenčnih fazah s skupnim trajanjem 18 mesecev. Procesne faze so: snovanje rešitev (1. faza), razvoj prototipa (2. faza) in izvirni razvoj omejenega števila prvih produktov ali storitev v obliki testnih serij (3. faza). Za vsak sklop bo delo po okvirnih pogodbah oddano več ponudnikom. Vsaki fazi sledi presoja rezultatov, ponudbe pa bodo med seboj konkurirale za izvedbo nalog v naslednji fazi.    

Glavna točka za stike v razpisnem postopku je glavni naročnik v projektu Oblak za Evropo – Agencija za digitalno Italijo, ki deluje tudi v imenu drugih partnerjev: nizozemskega ministrstva za finance, portugalskega organa skupnih služb javne uprave, romunskega ministrstva za informacijsko družbo in slovaškega ministrstva za finance.


Maura Draolija iz Agencije za digitalno Italijo ocenjuje, da je: "ta objava začetek izjemne priložnosti za morebitne naročnike in dobavitelje, da pridobijo izkušnje v okviru projekta Oblak za Evropo, ki bo evropskim javnim upravam omogočil naročilo storitev računalništva v oblaku".

Za oddajo javnih naročil so namenjena sredstva v višini štirih milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb pa je 12. marec 2015.

 

Nadaljnje informacije o projektu in specifikacijah javnega naročila poiščite na spletni strani, kjer je objavljen razpis www.agid.gov.it/cloudforeurope.

 

 

O Oblaku za Evropo

 

Projekt Oblak za Evropo podpira uporabo oblaka v javnem sektorju v smislu partnerstva med javnimi organi in industrijo. Namen projekta je prepoznati ovire, poiskati inovativne rešitve in graditi zaupanje v evropsko računalništvo v oblaku. Oblak za Evropo uporablja predtržno naročilo kot instrument inovacije v javnem sektorju. Predtržno naročilo omogoča prepoznavanje inovativnih rešitev za storitve v oblaku, ki se najbolje prilagajajo potrebam javnega sektorja, obenem pa naročnikom zagotavlja kakovostnejše informacije o možnostih storitev v oblaku.  
Projekt se je začel 20. junija 2013 in bo potekal do novembra 2016. Sofinancira ga Evropska komisija kot del okvirnega programa za raziskave in inovacije (FP7). Več informacij je na voljo na spletni strani projekta cloudforeurope.eu.
Kontakt: Agenzia per l’Italia Digitale – Area Cittadini, imprese e trasferimento tecnologico +39 (0)685264 354, C4E-tender(at)agid.gov.it

 

 

 

 

Projekt je delno sofinanciran iz 7. Okvirnega programa EU
Program: FP7-ICT-2013-10 in Sporazum o dodelitvi sredstev št. 610650