Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Stališče MJU glede zaveze univerze za posredovanje informacij javnega značaja, ki se nanašajo na prejemke fizičnih oseb

Univerza Maribor je na Ministrstvo za javno upravo naslovila pismo, v katerem zaproša za stališče glede zaveze univerze za posredovanje podatkov oziroma informacij javnega značaja, ki se nanašajo na izplačila oziroma prejemke fizičnih oseb. Posebej je izpostavila vprašanje glede možnega razlikovanja med javnimi nalogami in tržno dejavnostjo in posledično tudi zavezo po posredovanju informacij javnega značaja.

 

Odgovor ministrstva je bil Univerzi že posredovan. Ministrstvo odgovarja, da je Univerza Maribor pravna oseba javnega prava in sicer javni zavod. Zavezanka za posredovanje informacij javnega značaja je tako na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja že od leta 2003, ko je bil zakon sprejet.

 

V zvezi z vprašanjem v kolikšni meri finančna sredstva, s katerimi razpolaga univerza kot javni zavod, predstavljajo informacije javnega značaj in v kolikšni meri so te informacije javnega značaja javno dostopne, gre upoštevati stališče, ki je bilo v vladi in posledično tudi v sodni praksi sprejeto že pred uveljavitvijo zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja. Posredni proračunski uporabnik (npr. javni zavod) se uvršča v institucionalni sektor država in posledično gre za »sredstva javnih financ (v širšem pomenu)« . Informacija javnega značaja je tista informacija, ki izvira iz delovnega področja organa oziroma v tem primeru javnega zavoda, ki je ustanovljen za opravljanje javne službe oziroma javnih nalog. 

 

Sklepno poudarimo, da razlikovanje med »javnim« in »tržnim« delom v odnosu do informacij javnega značaja, ni možno.  Univerza Maribor je v celotnem poslovanju zavezanka za posredovanje informacij javnega značaja. 

 

Spomnimo še na novost v lanskem letu in sicer,  poleg ožje državne uprave in oseb javnega prava v širšem javnem sektorju (zavodov, agencij…) se je krog zavezancev v lanskem letu še razširil na poslovne subjekte pod posrednim ali neposrednim prevladujočim vplivom države ali samoupravnih lokalnih skupnosti. Omenjeni subjekti so zavezani k posredovanju informacij javnega značaja za vse izdatke (med drugim tudi avtorske pogodbe), v večini pa opravljajo tržno dejavnost. Na seznamu je med drugim tudi Univerza Emuni (soustanoviteljica Univerza Maribor).

 

Stališče MJU v celoti (pdf)