Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Transparentno javno naročanje - javna objava pogodb na Portalu javnih naročil

Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja. Omenjeni zakon določa, da so registrirani zavezanci, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, v roku 48 dni od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja dolžni objaviti javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe, ki jo sklenejo. Te informacije bodo naročniki objavljali na Portalu javnih naročil.

 

Navedene zakonske določbe zasledujejo večjo transparentnost informacij o porabi javnih sredstev na področju javnega naročanja in sledijo načelom, ki so na tem področju uveljavljena v okviru organizacij OECD in Partnerstva za odprto vlado (Open Government Partnership). Eno od pomembnih priporočil navedenih organizacij se nanaša ravno na proaktivno objavo bistvenih dokumentov in podatkov o javnih naročilih na spletu.

 

V Uradnem listu RS je bila aprila na podlagi ZDIJZ in v skladu s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev objavljena odredba, ki določa kot datum vzpostavitve tehničnih pogojev 

na Portalu javnih naročil datum 25.5.2015. To pomeni, da lahko od tega datuma naročniki pogodbe objavljajo. Posebej opozarjamo, da je potrebno objaviti tudi tiste pogodbe, ko je zavezanec oddal javno naročilo, podelil koncesijo ali izbral izvajalca javno-zasebnega partnerstva kadarkoli po 17.10.2014. Naročniki morajo relevantne pogodbe za nazaj objaviti v 8 dneh od dneva vzpostavitve tehničnih možnosti, to je najkasneje do 2.6.2015.

 

Delovanje nadgrajenega Portala javnih naročil  bo vzpostavljeno že z današnjim dnem, torej v četrtek, 21.5.2015, najkasneje do 12. ure. Od tega datuma naprej bo torej registriranim naročnikom Portala javnih naročil omogočeno, da spletno objavijo zadevne pogodbe iz javnih naročil.