Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija v povprečju med evropskimi državami glede razvitosti storitev e-uprave

Včeraj je Evropska komisija objavila najnovejše rezultate primerjalne analize razvitosti storitev e-uprave v Evropski uniji 2015 ("E-government Benchmark 2015), ki prikazuje stanje držav članic ob koncu leta 2014.

Objavljeni rezultati kažejo, da se Slovenija pri večini kazalnikov uvršča okoli EU povprečja, z manjšimi odstopanji navzgor ali navzdol. Skupaj z Avstrijo, Nemčijo, Bolgarijo, Češko, Italijo, Latvijo in Poljsko je uvrščena v "progresivno" skupino, za katero je značilna nizka stopnja penetracije in srednja stopnja digitalizacije. Te države sicer razvijajo digitalni pristop k storitvam, vendar jim različne ovire pri tem preprečujejo polno izkoriščanje uporabnih storitev e-uprave. Zato je zanje priporočljivo, da se usmerijo k premagovanju teh ovir in v politikah in načrtih inovacij še posebej spodbujajo usmerjenost k uporabnikom za zagotovitev večje dejanske uporabe storitev e-uprave.

 

Pri tokratnih meritvah so bili ponovno analizirani isti trije življenjski dogodki kot v letu 2012 (ustanovitev podjetja, prenehanje zaposlitve in iskanje nove, študij), kar omogoča tudi oceno napredka v teh dveh letih. Letos se bodo pri meritvah analizirali isti štirje življenjski dogodki kot v letu 2013, in sicer: redno poslovanje podjetja, sprememba prebivališča, lastništvo in vožnja avtomobila, začetek postopkov v sporih majhne vrednosti, kar skupaj predstavlja standardno košarico 7 življenjskih dogodkov iz različnih področij javne uprave.


Nekaj glavnih splošnih ugotovitev iz poročila:


- količina: velika je količina objavljenih storitev in informacij o storitvah

- naraščajoč prepad med količino in kakovostjo: velikokrat je pomanjkljiva uporabniška prijaznost
- transparentnost: glede uporabe osebnih podatkov se stanje izboljšuje, ostali vidiki (npr. transparentnost procesov) še niso zadovoljivi

- državne meje predstavljajo oviro: storitve ne omogočajo čezmejne uporabe, stanje se popravlja zlasti pri storitvah za podjetja

- ne-prilagojenost za mobilne naprave: samo eno četrtino današnjih spletišč je možno uporabljati z mobilnimi napravami

- ni zaznanega napredka pri skupnih gradnikih: še največ se uporablja eID, najmanj pa eSef
- posledično ni zaznanega napredka niti pri avtomatizaciji procesov: veliko je nepotrebnega dela za uporabnike


Tovrstne meritve se sicer v EU izvajajo že od leta 2001, metodologija pa je bila leta 2012 temeljito prenovljena in sedaj omogoča bistveno bolj celovito analizo e-uprave po EU državah. Rezultate je možno interpretirati z več vidikov: po eni strani podpirajo strateško-odločevalski vidik in omogočajo državam, da si z ugotovitvami pomagajo k bolj utemeljenemu in premišljenemu usmerjanju aktivnosti in resursov, po drugi strani pa prikazujejo uporabniški vidik s poudarkom na analizi življenjskih dogodkov. Prav tako rezultati omogočajo medsebojno primerjavo medsebojno izmenjavo izkušenj med državami, ki so letos prvič razvrščene v skupine primerljivih držav (glede na zrelost njihove e-uprave in na njihove socialno-ekonomske okoliščine).


Slovenija je v okviru Strategije javne uprave 2020 na področju informacijske podpore, dviga uporabe e-storitev, digitalizacije in interoperabilnosti sprejela pomembne ukrepe, ki bodo pripomogli k boljši razvitosti elektronskih storitev. Z nadgradnjo informatizacije poslovnih procesov se bodo pomembno izboljšali prilagodljivost, povezljivost in preglednost v javni upravi, z večjo uporabo elektronskih poti pa se bodo hkrati znižali stroški za končne uporabnike in izvajalce storitev. Za doseganje zadovoljstva državljanov in gospodarstva bosta izvedeni konsolidacija in posodobitev vstopnih točk za državljane in gospodarstvo, da se zagotovijo zanesljive spletne informacije in enostavni e-postopki na enem mestu z upoštevanjem potreb uporabnikov (po načelu življenjskih dogodkov) in uvedbo sistematičnega merjenja zadovoljstva uporabnikov.

 

Povezava do raziskave.