Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister OECD predstavil ukrepe za vzpostavitev učinkovite in odzivne javne uprave v Sloveniji

Minister Koprivnikar se je drugi dan obiska na OECD srečal z namestnico generalnega sekretarja Mari Kiviniemi in direktorjem Direktorata za javno upravljanje in teritorialni razvoj Rolfom Alterjem ter ostalimi strokovnjaki s področja javnega upravljanja.

 

Namestnica generalnega sekretarja Mari Kiviniemi je povedala, da je Slovenija v zadnjem obdobju izvedla pomembne ukrepe in reforme, kar je omogočilo gospodarsko rast in dvignilo njeno kredibilnost na finančnih trgih. Vendar je na področju strukturnih reform pred nami še veliko izzivov, ki jih bo potrebno izvesti, za kar bomo potrebovali tudi zaupanje državljanov. OECD daje velik poudarek področju krepitve zaupanja v vlado, zato bo v okviru Agende za zaupanje (Trust Agenda) oblikoval metodologijo in kazalnike za spremljanje zaupanja in specifična priporočila vladam držav članic. 

 

 

Direktor Rolf Alter je v svojem nastopu poudaril pomen vključujoče rasti (Inclusive Growth), kjer mora vlada kot regulator zagotoviti izboljšanje delovanja gospodarstva in omogočiti vsem državljanom enak dostop do kakovostnih javnih storitev, pri tem pa izpostavil pomen integritete, transparentnosti in učinkovitega vodenja zaposlenih v javni upravi.

 

Minister Koprivnikar je predstavil ukrepe, ki jih izvajamo v Sloveniji za vzpostavitev učinkovite in odzivne javne uprave kot temelja uspešnosti celotne države. »V javno upravo bomo vnesli več elementov odgovornosti, odločno spremljali uspešnost uresničevanja ciljev posameznikov in uvedli sistem pravičnejšega nagrajevanja«, je poudaril minister. Prav tako je povedal, da želimo javno upravo preoblikovati tako, da bo učinkovita, da bo nudila visoko kakovostne storitve državljanom, prispevala h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in Sloveniji zagotovila položaj referenčne države za uvajanje pozitivnih sprememb in novih modernih rešitev.

 

V nadaljevanju so strokovnjaki Direktorata za javno upravljanje in teritorialni razvoj predstavili priporočila OECD za izboljšanje regulatorne politike, kjer je Slovenija dobro oz. povprečno ocenjena na področju sodelovanja z javnostjo pri oblikovanju predpisov in izvajanju presoje posledic, medtem ko zaostaja pri naknadnem vrednotenju presoje učinkov predpisov.

 


Na srečanju je bilo s strani OECD predstavljeno področje inovativnosti in učinkovitosti v javnem sektorju, kjer bo OECD skupaj z državami članicami razvil kazalnike učinkovitosti in metode merjenja v okviru oblikovanja »uslužbenskega sistema svetovnega formata« (World-Class Civil Service).

 

Ob koncu srečanja smo se z OECD dogovorili za intenzivnejše sodelovanje na področju merjenja učinkovitosti v javni upravi, javnega naročanja, regulatorne politike, vodenja infrastrukturnih projektov, oblikovanja centra vlade in krepitve zaupanja v vlado.

 

OECD je v tem tednu javno predstavil publikacijo Pregled javnih uprav 2015 (Government at a Glance 2015), ki ponuja primerjavo javnih uprav držav članic na naslednjih področjih: javne finance, zaposleni v javnem sektorju in njihovo nagrajevanje, institucije, proračun, vodenje zaposlenih, integriteta v javnem sektorju, regulatorno upravljanje, javno naročanje, digitalna vlada, učinkovitost javnega sektorja in zaupanje v vlado.