Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Enotna zbirka ukrepov nadgrajena z Aplikacijo – orodje za napredek in izboljšave

Vsi ukrepi ministrstev za izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti na enem mestu – Možnost spremljanja ralizacije ukrepov ter posamičnih faz izvedbe - Transparentno, odgovorno, nadzorovano, poenoteno in strateško usmerjeno delo javne uprave - Pot do realizacije zastavljenega cilja = Menedžersko vodena javna uprava

Enotna zbirka ukrepov za izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (zbirka ukrepov) predstavlja zaveze Vlade RS, opredeljene s konkretnimi ukrepi, nalogami, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije. Ukrepi, ki izhajajo iz enajst strateških dokumentov, so tako zbrani na enm mestu, konkretizirani, zapisani strnjeno, po področjih in poenoteni. Gre za enotno točko sprejemanja, obravnavanja, reševanja in objave vsebin vezanih na zakonodajne ovire in poenostavitve administrativnih postopkov ter širših vsebin s področja boljše zakonodaje.

Z namenom, da na enem mestu omogočimo transparentno, ažurno pregledovanje in spremljanje realizacije vseh ukrepov, ki so zbrani v Enotni zbirki ukrepov in jih izvaja državna uprava, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo aplikacijo za spremljanje in realizacijo ukrepov, ki omenjene podatke poenostavljeno približa uporabniku in mu omogoča njihovo zbiranje, spremljanje in obdelavo, enostaven izvoz podatkov v excel, kakor tudi poenoteno in preglednejše poročanje. Aplikacija omogoča hiter in sprotni pregled in transparentno komunikacijo z vsemi deležniki v poslovnem okolju – domačem in mednarodnem.

 


Aktivnosti in ukrepi državne uprave so v aplikaciji urejeni pregledno ter so medresorsko usklajeni in nadzorovani, kar pozitivno vpliva na njihovo realizacijo. Vpogled v delo državne uprave imajo tako lahko tudi podjetja, investitorji, organizacije ter ostali partnerji, ki tesno sodelujejo z državo. Veliko vrednost pa orodje nudi tudi zunanjim presojevalcem našega dela – kot so OECD, Evropska komisija, bonitetne hiše, Svetovna banka, ki s pomočjo aplikacije lahko ažurno spremljajo izvajanje projektov in ukrepov posamičnih resorjev.

Aplikacija omogoča menedžerski pristop organizacije dela v državni upravi, saj omogoča drugačno organizacijo dela, načrtovanje, postavljanje prioritet in spremljanje rezultatov dela organov. Sistem poleg spremljanja omogoča tudi medsebojno povezovanje in merljivost doseganja ciljev, obenem pa je ključnega pomena tudi za spodbujanje zaposlenih k večji odgovornosti pri izvedbi posamičnih projektov tako znotraj ministrstev, med resorji in na nivoju vlade, zato želimo orodje implementirati čim bolj celostno in izkoristiti številne prednosti, ki jih ponuja.

S tem namenom po posameznih ministrstvih prav v teh dneh potekajo podrobne predstavitve Enotne zbirke ukrepov in aplikacije za spremljanje realizacije ukrepov za izboljšanj zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Izvedeni sta bili že dve predstavitvi; na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Na podlagi dosedanjih izkušenj ter priporočil Evropske komisije smo na Ministrstvu za javno upravo ter na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo že pristopili k pregledu, posodobitvi in konkretizaciji ukrepov/aktivnosti iz zbirke ukrepov, saj želimo ukrepe in naloge iz področja boljše zakonodaje in poslovnega okolja jasno meriti ter s tem spremljati realizacijo ključnih ciljev in zavez ministrstev (ki izhajajo iz strateških dokumentov na nacionalni ravni, kot tudi strategij in programov posamičnih ministrstev) na enem mestu.

S pomočjo izboljšanja učinkovitosti celotnega javnega sektorja in odpravo pomanjkljivosti bomo lahko bistveno prispevali k vzpostavitvi enostavnega in predvidljivega poslovnega okolja ter posledično dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.