Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sodelovanje javnih uslužbencev pri reševanju migrantske problematike

V nadaljevanju objavljamo dopis, ki ga je minister za javno upravo Boris Koprivnikar naslovil na ministre, predstojnike organov v sestavi, predstojnike vladnih služb in načelnike upravnih enot.

Spoštovani ministri, predstojniki organov v sestavi, vladnih služb in načelniki  upravnih enot!

 

Migrantska kriza se iz dneva v dan stopnjuje in dobiva nove razsežnosti. Naši kolegi policisti, vojaki in pripadniki civilne zaščite ter prostovoljci in člani humanitarnih organizacij v izjemno težkih pogojih in na robu svojih zmogljivosti izvajajo vse naloge, povezane s pomočjo migrantom, ki prihajajo na ozemlje Republike Slovenije, pri čemer pa morajo opravljati tudi svoje osnovne naloge.

 

Dejstvo je, da je Slovenija za migrante prehodna država, pa vendar v času, ko so na ozemlju Republike Slovenije, potrebujejo pomoč, prav tako pa je treba izvajati določene predpisane in dogovorjene postopke. Ker število migrantov narašča, je za izvajanje vseh teh aktivnosti potrebnih še več predvsem prostovoljcev, zato Vlada Republike Slovenije prosi javne uslužbenke in javne uslužbence, da se pridružijo prostovoljcem in pripadnikom civilne zaščite na terenu.

 

Predlagamo, da predstojniki s tem pismom seznanite vse javne uslužbenke in uslužbence in tistim, ki so se pripravljeni pridružiti prostovoljcem in pripadnikom civilne zaščite, to omogočite z odobritvijo plačane odsotnosti z dela v skladu s prvo alinejo 41. člena Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO), pri čemer je treba upoštevati, da se odsotnost po tem členu lahko odobri največ v trajanju do sedem dni v koledarskem letu, pri odobravanju te odsotnosti v tem konkretnem primeru, torej za opravljanje dela v zvezi begunci, pa upoštevajte tudi, ali odsotnost konkretnega javnega uslužbenca dopuščajo njegove delovne obveznosti.  V okviru te odsotnosti se javni uslužbenci vključijo v delo z migranti  bodisi v enote Civilne zaščite ali pa v okviru humanitarnih oziroma prostovoljskih organizacij.

 

V enote civilne zaščite se lahko javni uslužbenci kot prostovoljci vključijo v skladu z 18. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – ZVNDN (Uradni list RS, 51/06-upb1 in 97/10), in sicer preko Uprave RS  za zaščito in reševanje. Javnim uslužbencem bo zagotovljena prehrana in urejeno nezgodno zavarovanje. V skladu z dogovori in v okviru možnosti bo organiziran prevoz do lokacij opravljanja dela.

 

Če se bodo javni uslužbenci vključili preko Civilne zaščite, lahko delodajalec v skladu s predpisi uveljavlja refundacijo sredstev na podlagi obrazca »Zahtevek za nadomestilo plače – R 1«, ki ga bo treba poslati na Upravo za zaščito in reševanje (obrazec je v prilogi dopisa). Javni uslužbenci, ki ne bodo uporabljali službenega prevoza ali katere izmed organiziranih oblik prevoza do lokacije opravljanje dela, lahko pri civilni zaščiti  zahtevajo povračilo stroškov prevoza na delo (zahtevek je v prilogi).

 

Seznam javnih uslužbencev, ki jim bodo predstojniki odobrili odsotnost za vključitev v enote civilne zaščite in reševanja, naj pripravi vsak posamezen organ, skupen seznam pa posreduje na Upravo RS za zaščito in reševanje, in sicer na naslov:

migracije(at)urszr.si, pri čemer naj Upravi za zaščito in reševanje posreduje tudi ime in priimek ter podatke kontaktne osebe organa (e-mail, telefon).

 

Druga možnost pa je, da se javni uslužbenci samostojno vključijo v pomoč v okviru katere izmed humanitarnih oziroma prostovoljskih, utemeljenost te odsotnosti pa mora javni uslužbenec po opravljenem delu izkazati s potrdilom humanitarne oziroma prostovoljske organizacije.

 

Svojo pripravljenost za vključitev v delo preko humanitarnih oziroma prostovoljskih organizacij  naj javni uslužbenci, ki jim bodo predstojniki za ta namen odobrili odsotnost, sporočijo na kontaktno točko humanitarne oziroma prostovoljske organizacije, in sicer na telefon 041 654 726 ali info(at)filantropija.org oziroma na http://www.filantropija.org/prijave/pomoc-na-terenu/.

 

Vsem, ki se boste odločili za sodelovanje, že vnaprej hvala, saj boste s tem omogočili vsaj malo nujno potrebnega počitka tistim, ki so že sedaj dalj časa aktivno vključeni v aktivnosti, hkrati pomagali migrantom in tudi prebivalcem na območjih, kjer je število migrantov največje.

 


S spoštovanjem,

 

Boris Koprivnikar

minister

 

Dotični dopis javnim uslužbencem za vključitev v pomoč migrantom je nastal na predlog Vlade RS, realizirala pa sta ga (v sodelovanju) minister za javno upravo Boris Koprivnikar in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Podpisnik je minister Koprivnikar, ker gre za področje javnih uslužbencev, ki vsebinsko sodi v področje Ministrstva za javno upravo.

Potrebno je tudi poudariti, da mora vsak javni uslužbenec obvezno predhodno pridobiti soglasje delodajalca za tovrstno vključitev v delo z migranti.

 

Priloga 1- Obrazec R 1

 

Priloga 2- Izjava kilometrina