Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Koprivnikar na ministrskem srečanju OECD v Helsinkih

Minister Koprivnikar se je danes udeležil ministrskega srečanja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Helsinkih. Tema srečanja je bila zagotavljanje učinkovitosti politik za vključujočo rast.

Udeleženci ministrskega srečanja so razpravljali o pomenu javnega upravljanja za vključujočo rast v okviru štirih posvetov, in sicer na temo vključevanja javnosti za izboljšanje storitev, izbora pravih instrumentov politike, načinih krepitve uslužbenskega sistema za zagotavljanje boljših storitev za državljane ter odgovornosti oblikovalcev politik.

 

Minister Koprivnikar je nastopil kot eden ključnih govorcev v uvodnem plenarnem zasedanju o vlogi javne uprave pri zagotavljanju vključujoče rasti.

 


Poudaril je,  da je potrebno oblikovati zakonodajo, ki bo razumljiva tako za odločevalce kot za državljane in bo temeljila na sprejetih vrednotah in ciljih države. Ob tem je omenil, da je potrebno dati poseben pomen procesu oblikovanja proračuna, a namesto programskega proračuna iti še dlje in postaviti projektni proračun. Kot je dejal, bomo s tem lahko presegli silosno delovanje javne uprave  ‎in zagotovili sodelovanje in komunikacijo, ki sta temelj projektnega dela. Da bi uspešno ‎uvedli vključujočo rast v vse pore življenja, je potrebno najti odgovore, kakšne koristi od te rasti imajo posamezniki in šele na podlagi teh odgovorov lahko zagotovimo, da bodo pri ustvarjanju te rasti res vsi sodelovali, je še izpostavil Koprivnikar.

 

 

 

 

 

V nadaljevanju je Koprivnikar sodeloval v posvetu o izboru pravih instrumentov politike. V razpravi se je osredotočil predvsem na dobre prakse Slovenije na področju uvajanja inovativnih rešitev v javnem sektorju (projekt Partnerstvo za spremembe), kjer iščemo rešitve za izzive skupaj s strokovnjaki z zasebnega sektorja, omenil pa je tudi nove načine oblikovanja zakonodaje, kjer je javnost udeležena v čisto začetni fazi oblikovanja zakonov, ter rešitve na področju boja proti korupciji, kjer je osnovna transparentnost postopkov in dostopnost informacij.

 

 

 

Podrobneje o vsebinskem ozadju srečanja:

 


Počasna rast, visoka brezposelnost in povečevanje neenakosti postavljajo vključujočo rast v središče politične razprave v mnogih delih sveta. Vključujoča rast je sposobnost vlad, da uvedejo politike, ki zagotavljajo večjo gospodarsko rast in obenem boljšo delitev koristi od povečane blaginje za vse družbene skupine. Medtem ko je za oblikovalce politik na voljo veliko orodij in procesov, sta potrebna bolj usklajen pristop in večja usklajenost politik, ki bodo pripomogli h krepitvi javnega upravljanja.

 

Prizadevanje za vključujočo rast zahteva pristop celotne vlade, skupaj s sprejeto vizijo, spodbudami in mehanizmi skozi celoten cikel oblikovanja politik, močen center vlade, sprejet srednjeročni proračun ter predhodno in naknadno  analizo sposobnosti distribucijskega vpliva politik. Odprtost in odgovornost v procesu odločanja morata zagotoviti vključitev vseh zainteresiranih strani.

 


Poleg ministrov so se ministrskega srečanja udeležili predstavniki držav nečlanic, ostalih mednarodnih organizacij (Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka) in nevladnih organizacij (Transparency International, CIVICUS, Mednarodna zveza Rdečega križa).

 


Iz Slovenije se je poleg ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja ministrskega srečanja udeležila ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Alenka Smerkolj.

 

 

Gradiva s srečanja