Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pojasnilo glede možnosti vključitve v reševanje migrantske problematike

Na Ministrstvo za javno upravo v zvezi s povabilom javnim uslužbencem za sodelovanje pri reševanju migrantske problematike prejemamo večje število vprašanj v zvezi z možnostjo vključevanja kot prostovoljec bodisi v enote civilne zaščite bodisi v posamezne humanitarne in prostovoljske organizacije. Vprašanja posredujejo tako posamezni subjekti javnega sektorja kot tudi pri njih zaposleni javnih uslužbencev, čeprav se je povabilo nanašalo na organe državne uprave in pri njih zaposlene javne uslužbence.

V zvezi z možnostmi sodelovanja tudi drugih javnih uslužbencev, ki niso zaposleni v organih državne uprave, kot prostovoljci v enotah civilne zaščite ali v posameznih humanitarnih in prostovoljskih organizacijah, in glede njihovih pravic v tem času, pojasnjujemo, da se tudi ti javne uslužbence lahko odločijo za sodelovanja kot prostovoljci, pri čemer jim delodajalci lahko odobrijo upravičeno odsotnost z delovnega mesta, če je to mogoče upoštevaje organizacijo dela pri konkretnem delodajalcu, delovne potrebe ter predpise in kolektivnih pogodb, ki veljajo za konkretnega delodajalca in urejajo primere oziroma razloge možne odobritve upravičene odsotnosti z dela.

Zakon o delavcih v državnih organih namreč ureja pravice do upravičene odsotnosti zaposlenih za javne uslužbence v državnih organih in v občinah.

 

Upoštevaje navedeno torej predlagamo, da tako delodajalci kot javni uslužbenci, ki bi želeli sodelovati, preverijo, ali predpis oziroma kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, omogoča odobritev odsotnosti z dela v takšnih primerih. V nadaljevanju pa je ravnanje odvisno od tega, ali se bo javni uslužbenec kot:

 

-       - prostovoljec vključil v enote civilne zaščite (v tem primeru lahko dobite vse potrebne informacije na e-naslovu: migracije(at)urszr.si),

-       - prostovoljec v humanitarno ali prostovoljsko organizacijo, kjer bo delal po pravilih in v koordinaciji te organizacije, kontaktna točka za možnost sodelovanja pa je za vse humanitarne in prostovoljske organizacije Slovenska filantropija: telefon 041 654 726 ali info(at)filantropija.org oziroma http://www.filantropija.org/prijave/pomoc-na-terenu/.

 

Glede na večje število vprašanj glede možnost refundacije nadomestila plače pojasnjujemo, da ta možnost obstoji samo za tiste, ki bodo vključeni kot prostovoljci v enote civilne zaščite. Tako lahko  nadomestilo plače na podlagi obrazca R1 zahteva delodajalec za javne uslužbence, ki jim bodo predstojniki odobrili odsotnost, torej za dneve in ure, ko bodo zaradi dela v enotah civilne zaščite na podlagi izdanega sklepa predstojnika upravičeno odsotni z dela in jim bo delodajalec za te dneve izplačal nadomestilo plače, ta sredstva pa kasneje lahko refundiral.

Pravica do refundacije plače temelji na 27. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in velja za vse, ki so vpoklicani v enote civilne zaščite in ne samo za javne uslužbence. Enako velja tudi glede možnost povračila prevoznih stroškov s strani Uprave za civilno zaščito.

Povezava na dopis ministra Koprivnikarja ter oba omenjena obrazca