Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada in sindikati podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

Vlada in sindikati javnega sektorja so pogajanja o plačah v javnem sektorju za 2016 sklenili s podpisom Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

 

Podpise je prispevalo dovolj sindikatov, da bo možna uveljavitev omenjenega Dogovora za leto 2016.

 

Podpisan Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (pdf)

 

Koalicija bo na podlagi Dogovora pripravila dopolnila k predlogu Zakona o ukrepih na področju stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je v sklopu proračunskih dokumentov že vložen v parlamentarni postopek.

 

Dogovor prinaša javnim uslužbencem za leto 2016 višji regres. V polni višini ga bodo tako dobili zaposleni do vključno 30. plačnega razreda. Ostalim bo pripadlo 350 evrov več kot letos. S septembrom 2016 se bo premenila plačna lestvica, ki se vrača na raven pred zadnjo spremembo (znižanjem), ki je pomenila znižanje osnovnih plač javnih uslužbencev od pol do blizu pet odstotkov. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo ostale v enaki višini, kot so v letu 2015: v prvi polovici leta 2016 bodo tako izplačevane v višini desetih odstotkov, nato do konca oktobra v višini 15 odstotkov in zatem do konca leta v višini 30 odstotkov. Redna delovna uspešnost se tudi v letu 2016 ne bo izplačevala, ostajajo pa tudi omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

 

Za eno leto se podaljšujejo še nekateri ukrepi iz Zakona za uravnoteženje javnih financ, in sicer prenehanje pogodbe o zaposlitvi za javne uslužbence z izpolnjenimi pogoji do starostne pokojnine, omejitev letnega dopusta na 35 dni in nekatere omejitve pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb.

 

V Dogovoru je zapisana tudi zaveza obeh strani (vladne in sindikalne), da se bodo o postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017-2019 pogajali v začetku prihodnjega leta, pri čemer naj bi bil dogovor o tem sklenjen najkasneje do konca aprila 2016.