Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novela Zakona o prostovoljstvu

Novela Zakona o prostovoljstvu je bila sprejeta v Državnem zboru konec oktobra in je bila objavljena v Uradnem listu št. 82/2015, 3.11.2015. Zakon bo pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

 

Z Zakonom o prostovoljstvu se je področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji prvič normativno uredilo in določilo minimalne pogoje za prostovoljce in prostovoljske organizacije, za organiziranje in opravljanje organiziranega prostovoljskega dela (usposabljanje prostovoljcev, zagotavljanje njihove varnosti, povračilo stroškov, spremljanje in podporo njihovemu delu ter ustrezno zavarovanje). Pri izvajanju zakona v praksi ter ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu se je pokazalo, da določene zakonske določbe ne omogočajo učinkovitega izvajanja organiziranega prostovoljstva. 

 

V tokratni noveli zakona je opravljanje prostovoljskega dela v  osebah javnega prava ali zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno, urejeno na način, da le-te sprejmejo poseben prostovoljski program in se vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Pri izvajanju zakona se je namreč pokazalo, da predvsem pri opravljanju prostovoljskega dela v javnih zavodih, sklepanje dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki nato poroča tudi za opravljeno prostovoljsko delo v javnih zavodih, predstavlja za obe strani preveliko obremenitev oz. administrativno oviro. Po novem bodo torej navedene pravne osebe, ki bodo sprejele poseben prostovoljski program in bodo izpolnjevale vse zakonsko določene pogoje, poročale AJPES-u o opravljenem prostovoljskem delu in se skladno z zakonom vpisale v vpisnik.

 

Vodenje evidence prostovoljcev in prostovoljskega dela za organizacije predstavlja preveliko breme. Tako se je nabor zahtevanih podatkov skrčil, saj se je pri obdelavi podatkov pokazalo, da se zbirajo in vodijo podatki (kot na primer: datum vzpostavitve evidenčnega lista, naslov stalnega prebivališča, datum sklenitve pisnega dogovora, datum izdaje potrdila o opravljenem prostovoljskem delu, navedba znanj, spretnosti, ki jih je prostovoljec pridobil z usposabljanjem za prostovoljsko delo ali s prostovoljskim delom), ki nimajo dodane vrednosti pri kasnejši statistični obdelavi podatkov.

 

Posledično se manjša tudi nabor podatkov za oddajo poročil o prostovoljstvu. S tem so poročila poenostavljena in predstavljajo manjše administrativno breme za organizacije.

 

Manjša sprememba je predvidena pri vsakoletni podelitvi državne nagrade in priznanj za prostovoljstvo.  Kljub temu, da je 5. december dan prostovoljstva, bo poslej (to bo urejeno formalno tudi v Uredbi) podeljena nagrada oz. priznanj v pomladnih mesecih za preteklo leto.

 

 

Več o noveli Zakona o prostovoljstvu