Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavitev "Funkcijske analize" - rezultatov Analize funkcij subjektov javne uprave in vzpostavitve inštrumentov primerljivosti subjektov javnega sektorja

Vljudno vas vabimo na predstavitev rezultatov Analize funkcij subjektov javne uprave in vzpostavitve inštrumentov primerljivosti subjektov javnega sektorja (z delovnim imenom Funkcijska analiza), ki bo v četrtek, 17. decembra 2016, ob 11. uri v sejni sobi v kabinetu ministra (sedmo nadstropje Ministrstva za javno upravo, Tržaška c. 21, Ljubljana). Funkcijsko analizo bosta predstavila minister za javno upravo Boris Koprivnikar in vodja kabineta Nina Langerholc Čebokli.

 

Cilj projekta je bil izvesti celovit pregled javne uprave (v obsegu vključenih subjektov) in vzpostaviti mehanizme za merjenje učinkovitosti podpornih funkcij na nivoju organizacij, s tem pa omogočiti medsebojno primerljivost med subjekti istega tipa ter tako motivacijsko vplivati na njihov razvoj in stalno izboljševanje poslovanja.

 

 

Izvedbo celovite organizacijske in funkcijske analize predvideva Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 (Vlada RS jo je sprejela 29.4.2015) ter akcijski načrt za izvajanje strategije za obdobje 2015 – 2016 (Vlada RS ga je potrdila 29.7.2015). Podlago za pripravo funkcijske analize predstavlja tudi Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018 in Socialni sporazum za obdobje 2015-2016.

 

V analizo je bilo vključenih 240 subjektov, od teh je bilo podrobno analiziranih 202 (ministrstva, vladne službe, organi v sestavi, javni zavodi ZPIZ, ZRSZ, ZRSŠ, javne agencije, javni skladi, upravne enote in centri za socialno delo).

V analizo smo vključili podatke iz uradnih evidenc (AJPES, Centralna kadrovska evidenca, Podatkovna baza ISPAP, ki vsebuje podatke o številu zaposlenih v posameznih subjektih, podatke o plačnih razredih posameznih delovnih mest ter podatke o doseženem plačnem razredu in drugih elementih plače ter podatki Portala javnih naročil). Poleg tega so bili zbrani še podatki na podlagi treh spletnih vprašalnikov in sicer o ocenjeni porabi časa vsakega zaposlenega (skupaj popisanih 20.759 zaposlenih) na 26 predhodno definiranih aktivnostih.

Na dogodku bi vam radi predstavili naravo in rezultate analize in njeno dodano vrednost v luči razvoja javnega sektorja. 

Vabljeni!