Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Od 8. januarja 2016 v veljavi novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-E

Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E), ki je bila sprejeta na 14. redni seji Državnega zbora, 15. decembra 2015 bo začela veljati 8. januarja 2016 (kar je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu), medtem ko se bo začela uporabljati štiri mesece po uveljavitvi (maj 2016).

Prehodno obdobje, med začetkom veljave in uporabo, je predvideno zaradi potrebe po prilagoditvi arhivov, knjižnic in muzejev, saj se z to novelo omenjene institucije vključujejo v sistem zagotavljanja gradiva za ponovno uporabo. Predvidoma v začetku februarja 2016 bo sprejeta tudi novela Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki bo še natančneje določila pravila ponovne uporabe.

Poglavitni cilj sprejete novele ZDIJZ-E je implementacija  določb spremenjene Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, torej v skladu z evropskim pravnim redom komurkoli zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja za katerikoli namen. Bistvo ponovne uporabe je, da se podatki javnega sektorja (surovi podatki, ki se pridobivajo oziroma vodijo v bazah/evidencah organov javnega sektorja na podlagi izvajanja javnih nalog) s ponovno uporabo oplemenitijo in tako pridobijo dodano vrednost za nepridobitni ali pridobitni namen.

Direktiva iz 2003 je prvič določila, da morajo biti podatki javnega sektorja na voljo vsakomur za ponovno uporabo pod enakopravnimi in transparentnimi pogoji, namen Direktive 2013 pa je dodatno spodbuditi odpiranje podatkov na način, da organi ne zaračunavajo več cene ponovne uporabe in da ponudijo podatke na učinkovit in enostaven način preko spleta. Transparentnost in odpiranje podatkov spodbuja večjo učinkovitost v okviru javnega sektorja in prispeva k razmahu digitalnega gospodarstva in razvoju podjetništva.

Z novelo ZDIJZ-E bodo v režim ponovne uporabe po novem vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, vendar le v zvezi s tistim prosto dostopnim gradivom, na katerem nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne lastnine. Navedene institucije bodo zavezane nuditi predvsem ponovno uporabo kulturnega gradiva, na katerem nobena oseba nima avtorskih pravic in je torej v javni domeni. V zvezi z gradivom, na katerem so institucije imetniki pravic intelektualne lastnine, pa režim pravil za ponovno uporabo začne veljati, če se institucija odloči ponuditi gradivo za ponovno uporabo (diskrecijska pravica). Za kulturne ustanove bodo v primerjavi z drugimi organi javnega sektorja tudi sicer veljala nekatera privilegirana pravila (predvsem glede zaračunavanja).

Ministrstvo za javno upravo pripravlja akcijski načrt vlade za naslednji dve leti, ki je usmerjen k izvedbi ukrepov v smeri odpiranja podatkov/evidenc in razvoja enotnega portala odprtih podatkov, preko katerega bo možno enostavno pridobiti podatke in jih v nadaljevanju porabiti za katerikoli namen.  Tako bomo naredili vse potrebno za ustrezno implementacijo direktive tudi v praksi.

 

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015.