Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

»Predstavitev dobrih praks in izkušenj ter perspektiva samoocenjevanja po modelu CAF«

Na Ministrstvu za javno upravo je v ponedeljek, 18, januarja 2016, potekalo 7. tematsko srečanje za samoocenjevalne time z naslovom »Predstavitev dobrih praks in izkušenj ter perspektiva samoocenjevanja po modelu CAF«, ki se ga je udeležilo preko 70 zaposlenih.

Skladno s sprejeto Strategijo razvoja javne uprave  2015-2020 ter v luči Politike napredka in kakovosti sodobne javne uprave, je bil cilj srečanja predstavitev dobrih praks, izkušenj in izzivov pri uporabi samooocenjevanja po Evropskem modelu CAF.

Uvodoma je udeležence srečanja pozdravil tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar ter poudaril pomen stalnih izboljšav in inovativnosti kot ključnih gibal napredka in razvoja sodobne javne uprave. Izpostavil je, da smo se na Ministrstvu za javno upravo odločili, da se bomo pogledali v ogledalo ter skupaj izvedli samooceno delovanja našega internega delovanja s ciljem pridobitve predlogov za izboljšave. Ob tem je izpostavil tudi horizontalno vlogo ministrstva za javno upravo, zaradi česar si še posebej želi, da na ministrstvu s svojim zgledom širimo kulturo napredka in stalnih izboljšav in na to pot pritegnemo tudi ostala ministrstva, vladne službe, organe v sestavi in ostale upravne organe. V prihodnjih dneh bo na Ministrstvu za javno upravo imenovana samoocenjevalna skupina, ki bo deležna usposabljanja z delavnico, ki jo bo vodil predstavnik vodstva za kakovost Marko Aškerc. Do junija se načrtuje izvedba samoocene, oblikovanje končnega poročila ter predloga akcijskega načrta ukrepov izboljšav. To bo obravnaval kolegij in potem sledi uvrstitev sprejetih izboljševalnih ukrepov v načrt dela našega ministrstva.

 

Bogate izkušnje in izzive samoocenjevanja po modelu CAF so predstavili tudi dr. Karmen Kern Pipan iz Ministrstva za javno upravo in gostji srečanja mag. Maja Antonič, načelnica Upravne enote Radovljica ter Alenka Burnik, načelnica Upravne enote Jesenice. Načelnici sta poudarili, da je samoocena dobro orodje za izboljšanje dialoga in komunikacije med zaposlenimi, uvajanje sprememb in pridobivanja predlogov za izboljšave ter po njunih izkušnjah predstavlja motor napredka v organizaciji. Ob zaključku je potekala okrogla miza s predavatelji o praktičnih izkušnjah in izzivih samoocenjevanja z modelom CAF, ki jo je vodila dr. Karmen Kern Pipan.

 

Razvila se je živahna razprava  z naslednjimi poudarki:
- samoocenjevanje izvajajo zaposleni, ki najbolje poznajo poslovanje svoje organizacije ter tako prispevajo k odpravi ozkih grl in oblikovanju predlogov za izboljšave,
- s periodičnim spremljanjem implementacije ukrepov akcijskega načrta izboljšav se zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev,
- napredek v delovanju organizacije navadno pokaže ponovna samoocena, ki se jo (glede na stanje implementacije akcijskega načrta ukrepov) lahko izvede čez leto ali dve, odvisno od dinamike in zrelosti v delovanju organizacije.