Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Aktivnosti v zvezi s pripravo novele ZintPK

V zvezi s pripravo predloga sprememb na področju integritete in preprečevanja korupcije je minister za javno upravo v marcu 2015 imenoval medresorsko delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov Ministrstva za javno upravo (MJU), Ministrstva za pravosodje (MP), Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

 

 

Cilj omenjene delovne skupine je bil po analizi stanja oziroma dosedanje prakse izvajanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), pripraviti ministru delovni osnutek novele tega zakona, ki bo dopolnila in konkretizirala njegove določbe tako, da bo pravna podlaga kot eden izmed ukrepov za učinkovitejše spopadanje s korupcijo dovolj jasna.

 

V začetku meseca julija 2015 je delovna skupina pripravila Vmesno poročilo ki vsebuje pregled problematičnih sklopov ZIntPK z oceno ter z obrazložitvijo potrebnih sprememb in dopolnitev zakona po vsebinskih sklopih.


Z ugotovitvami in oceno delovne skupine so bili seznanjeni predstojniki organov, ki so predlagali člane delovne skupine, kot tudi ožja strokovna javnost. Slednji - Transparency International Slovenija, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Združenje lobistov Slovenije in Inštitut za ustavno pravo – so bili v juliju 2015 pozvani k podaji pisnih mnenj, pripomb in dodatnih predlogov. Prav tako je bil v mesecu oktobru 2015 organiziran in izveden strokovni posvet v zvezi z vsebino osnutka sprememb in dopolnitev ZIntPK, ki so se ga poleg predstavnikov MJU in KPK udeležili tudi predstavniki zainteresiranih deležnikov.

 

Medresorska delovna skupina v teh dneh zaključuje svoje delo ter oblikuje besedilo osnutka novele ZIntPK, katere glavni cilji so v luči učinkovitejšega spopadanja s korupcijo jasneje definirati:
• pogoje za kandidiranje in postopek izbire funkcionarjev komisije
• pristojnosti in naloge ter s tem povezane postopke, ki jih vodi komisija
• pravice in obveznosti "strank" v postopkih, ki jih vodi KPK (prijavitelji, vabljeni, obravnavane osebe);
• okoliščine in obseg vsebine ter način objave odločitev KPK;
• evidence podatkov, ki jih vodi KPK in način obdelave podatkov;
• ter sankcije za kršitve določb ZIntPK.

 

Ministrstvo za javno upravo bo skladno z Normativnim programom dela vlade 2016 predlog besedila sprememb ZIntPK posredovalo v javno razpravo predvidoma v marcu 2016.

 

Vmesno poročilo medresorske delovne skupine ZIntPK 2015

Priloga 1

Priloga 2