Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Koprivnikar na srečanju s predsednikom Odbora regij EU

Predsednik Odbora regij EU (Committee of Regions) Markkum Markkula, ki se danes, v petek, 18. marca 2016, mudi v Sloveniji, se je v popoldanskem času srečal tudi z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem.

Gost je na srečanju z ministrom izpostavil tri vsebine, ki naj bi bile vodilo politik glede lokalne samouprave, in sicer finančna avtonomija lokalne samouprave, da je potreben drugi nivo lokalne samouprave in kot tretje, da je potrebno boljše črpanje EU sredstev, ki se mora deliti med nacionalno, regionalno in lokalno ravnijo.

Minister Koprivnikar se je z njim sicer glede naštetih zadev strinjal, a je opozoril, da je Slovenija zelo majhna država, zato je povsem utemeljeno vprašanje glede ustanovitve političnih regij. V Ustavi ima Slovenija sicer zapisano, da bo imela oblikovane regije, a ni konsenza glede tega, kakšne naj te regije bodo, kako naj bodo organizirane in kaj naj bi sploh bila njihova funkcija. Zato se je zavzel za postopno regionalizacijo, kjer bi najprej organizirali funkcionalne regije, katerih primarna naloga bi bila razvoj. Glede porabljanja EU sredstev težav ni opaziti, saj so v pretekli finančni perspektivi občine učinkovito porabile sredstva iz Operativnega programa Razvoj regij. Vendar temeljni cilj pretekle finančne perspektive ni bil vlaganje v delovna mesta, pač pa predvsem v infrastrukturo. Nova perspektiva pa pred občine postavlja drugačne izzive, na katere se morajo občine pripraviti. Drug izziv, pred katerim so slovenske občine, pa je okrepitev medobčinskega sodelovanja. Veliko slovenskih občin se namreč že povezuje v skupne občinske uprave, kar spodbuja tudi država s sofinanciranjem.

Markkula je tudi predlagal, da bi se znotraj Odbora regij povezale države, ki se soočajo s podobnimi idejami pri vzpostavitvi regij in poskušale najti skupne uporabne rešitve. Nenazadnje je prav Finska, od koder gost prihaja, model postopnega oblikovanja regij, od funkcionalnih k političnim.

 

Minister Koprivnikar je gosta seznanil z vsebino Strategije razvoja lokalne samouprave, ki jo v sodelovanju pripravlja ministrstvo in je v sklepni fazi. Ta ne predvideva večjih sprememb, saj sistem deluje dobro, zahteva pa nekaj izboljšav predvsem z vidika učinkovitosti izvajanja storitev za prebivalce s posebnim poudarkom na medobčinskem sodelovanju. Za približevanje stališč med ministrstvom in združenji občin je bila ustanovljena posebna delovna skupina. Minister je posebej izpostavil pomembnost trajnega med-institucionalnega dialoga med vlado oziroma državnimi organi ter občinami in njihovimi združenji.


Odbor regij je posvetovalno telo, kar izhaja iz Pogodbe o Evropski uniji. Ta zavezuje Evropsko komisijo in Svet Evropske unije, da sta se pri ustvarjanju novih predlogov dolžna posvetovati z odborom in sicer na področjih, ki imajo neposreden učinek na regionalno in lokalno raven. Slovenska delegacija šteje sedem članic in članov, večinoma županj in županov slovenskih občin.