Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Jutri stopi v veljavo spremenjeni Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Novi zakon o javnem naročanju v slovenski pravni red v celoti prenaša dve evropski direktivi s področja javnega naročanja, njegove rešitve pa bodo omogočile bolj transparentne, krajše in učinkovitejše postopke. Zakon je bil v Državnem zboru sprejet novembra 2015, v veljavo pa stopi v petek, 1. aprila 2016.

Nov sistem spodbuja inovativnost in izbor izvajalcev na podlagi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, pri čemer za določene specifične storitve eksplicitno prepoveduje zgolj ceno kot edino merilo za izbor (npr. inženirske ali arhitekturne storitve). Novi Zakon o javnem naročanju vključuje tudi več rešitev kot posledico prizadevanj, da bi čim bolj poenostavili in debirokratizirali javno naročanje, vendar je bilo treba pri tem upoštevati omejitve veljavne zakonodaje EU. Kljub temu bo v novem sistemu večji poudarek na elektronskem naročanju, odločitve bodo objavljene na portalu javnih naročil, zmanjšali se bodo stroški vročanja in s tem tudi skrajšali postopki, ponudniki pa bodo v vseh državah članicah EU lahko uporabljali enoten obrazec za izkazovanje usposobljenosti, ki ga bodo lahko tudi večkrat uporabili.


Skladno z večletno prakso je Ministrstvo za javno upravo novosti, ki jih prinaša novi zakon, predstavljalo tudi bodočim uporabnikom na terenu, po več krajih po Sloveniji, saj je cilj ministrstva, da bodo uslužbenci dobro pripravljeni na vse izzive in možnosti, ki jih nova zakonodaja ponuja za transparentno, gospodarno in moderno naročanje.

Kot je na to temo v času sprejemanja zakona že večkrat poudaril minister za javno upravo Boris Koprivnikar, so pri ZJN-3 zelo pomembni izločitveni kriteriji, ki nekega ponudnika izločajo iz postopkov javnega naročanja, če denimo krši pogodbene obveznosti, neupravičeno pridobiva informacije, posreduje zavajajoče razlage, ne plačuje davkov, je njegova ponudba neobičajno nizka, obenem pa nov zakon uvaja tudi t. i. socialno komponento; če ponudnik ne izplačuje podizvajalcev, ne izplačuje prispevkov in plač zaposlenim, je takšen ponudnik prav tako lahko izločen iz postopka javnega naročanja.

Ker pa je zakon le odlično orodje, ki ga bodo vešči naročniki znali dobro izkoristiti, na Ministstvu za javno upravo pripravljamo vrsto drugih aktivnosti, ki bodo v pomoč v praksi.Takoj po sprejemu zakona je po celotni Sloveniji predstavilo nov zakon, tako je na t. i. roadshowu bilo opravljenih več kot 15 predavanj po vsej Sloveniji. Poleg tega ministrstvo vzpostavlja enotno točko za pomoč, na spletni strani pa bodo na voljo podrobne informacije, pojasnila, ipd. Poleg tega z resornimi zbornicami pripravlja več smernic in priporočil za učinkovitejše naročanje, predvsem na področju gradbeništva, inženirskih storitev, naročanja IT opreme in živil.

 


Aplikacija STATIST


Nov korak k transparentni porabi javnih sredstev in odprtosti podatkov javnega sektorja je tudi v februarju vzpostavljena nova aplikacija STATIST, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. V Statistu so na enem mestu zbrane informacije o oddanih javnih naročilih od 1. 1. 2013 naprej, vsak uporabnik pa jih lahko pregleduje po različnih parametrih in s tem pride do vseh pomembnejših podatkov o porabi javnih financ za vse naročnike v omenjenem obdobju. Prikaz podatkov lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam s pomočjo filtra, v katerem ima možnost nastavitve različnih iskalnih parametrov.