Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Vlada RS je na današnji 82. redni seji med drugim sprejela tudi novo Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Uredba bo stopila v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo pričela 8. maja letos, in sicer z dnem, ko se prične uporabljati tudi novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E), sprejeta v decembru 2015.

Nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (objavljena je v Uradnem listu št. 24/2016), uvaja predvsem novosti, ki izhajajo iz potrebe po implementaciji evropske direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja in sprejete novele ZDIJZ-E.

Uredba po novem tudi določa, da v postopkih dostopa do informacij javnega značaja organi prosilcem lahko zaračunavajo le materialne stroške in še to samo v primeru, če stroški presežejo 20 evrov (to npr. v praksi pomeni, da bo lahko vsak prosilec prejel 333 fotokopij (A4) brezplačno). Ker se, izhajajoč iz novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) zaračunavajo samo materialni stroški, so črtane določbe, ki so organom dovoljevale zaračunavanje stroškov dela ter sprejemanje posebnih stroškovnikov. Po novem bo tako z Uredbo veljal enotni stroškovnik oziroma enotni cenik materialnih stroškov za vse organe zavezance (organe javnega sektorja in poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom države). Z dnem, ko se začne Uredba uporabljati, bodo prenehali posebni stroškovniki oziroma ceniki posameznih organov za zaračunavanje informacij javnega značaja. 

Uredba prinaša tudi nekatere druge novosti, ki so predvsem povezane s cilji po višji stopnji transparentnosti javnega sektorja in proaktivni objavi informacij. Med njimi gre omeniti dopolnitev obvezne vsebine Kataloga informacij javnega značaja (z informacijami o zbirkah podatkov, odprtih podatkih in ponovni uporabi) in dodatnih obveznostih organov glede  proaktivne objave informacij  s področja javnih razpisov ter področja priprave predpisov, programov, strategij in drugih dokumentov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E, 32. člen) določa, da mora vlada po uveljavitvi ZDIJZ-E uskladiti Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Ker se je izkazalo, da je zaradi potrebe po bolj jasnem besedilu nekaterih določb  potrebno uskladiti več kot polovico določb Uredbe, predvsem zaradi večje preglednosti in lažje uporabljivosti, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo v celoti novo, preglednejšo Uredbo.

Z 8. majem 2016 bodo v režim ponovne uporabe (po ZDIJZ-E) vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, zato je bilo nujno uskladiti režim zaračunavanja ponovne uporabe tudi za te zavezance. Uredba določa enotni stroškovnik zaračunavanja materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja. Podrobneje je razdelan tudi postopek plačila stroškov posredovanja.  V skladu s spremembo 4. točke 10. člena ZDIJZ se obveznost proaktivne transparentnosti poleg javnih naročil razširja tudi na javne razpise in druge oblike sofinanciranja iz državnega in občinskih proračunov, kar podrobneje ureja določba 10. člena predloga uredbe. Informacijski pooblaščenec je k predlogu uredbe dal pozitivno mnenje.