Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Delavnice za vzpostavitev ciljnega vodenja na Ministrstvu za javno upravo

S pilotnim projektom za vzpostavitev enotnega sistema ključnih merljivih ciljev in kazalnikov (ciljno vodenje), smo si na MJU začrtali ambiciozen cilj. Namen uvedbe ciljnega vodenja je povečanje osebne odgovornosti in preglednosti nad porabo virov ter učinki dela. Na ta način bo omočen večji pregled nad prispevki posameznika k skupnim ciljem in omogočeno nagrajevanje po učinkih dela.

V pilotni projekt se je vključila tudi Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot zunanji partner, predvsem z vidika primerljivosti in izmenjave izkušenj.

V okviru pilotnega projekta je bilo v mesecu maju in začetku junija uspešno izvedenih pet enodnevnih delavnic, pod naslovom "Vzpostavitev ciljnega vodenja". Delavnic se je skupno udeležilo 64 javnih uslužbencev, od tega 48 iz MJU in 16 iz SVRK-a. Namen delavnic je bila praktična seznanitev z vsebino ciljnega vodenja, ki je celovito predstavljena v pripravljenem osnutku priročnika "Priložnosti in izzivi ciljnega vodenja", in z vlogo vodje pri tem. Delavnice je vodil dr. Nenad Savič, zunanji strokovnjak. Razprava na delavnicah je bila zelo dinamična in pestra, delavnice pa zasnovane interaktivno, z uporabo različnih "iger vlog". Obenem je izvajalec vse udeležence spodbujal k razmišljanju in jih uspešno vključeval v vsebine.

Koncept vzpostavitve sistema ciljnega vodenja v javni upravi temelji na pristopu »od zgoraj-navzdol« v kombinaciji z »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da se strateški in drugi cilji preko ciljev posameznega državnega organa pretvarja v taktične in operativne cilje notranjih organizacijskih enot oz. konkretne naloge/aktivnosti posameznega javnega uslužbenca na podlagi SMART metodologije.

Pilotni projekt in pripravljen osnutek priročnika, sta zastavljena z namenom, da se v praksi preizkusijo in pretehtajo izhodišča, ki jih je pripravila projektna skupina v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom. V okviru pilotnega projekta je v pripravi tudi testna aplikacija v podporo ciljnemu vodenju, ki je v osnutku, se pregleduje in nadgrajuje.

V nadaljevanju bo Ministrstvo za javno upravo, po uspešno izvedeni implementaciji ciljnega vodenja, zgled dobre prakse te uvedbe širilo še v druge organe javne uprave.