Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

25 let samostojnosti

 

Pot, ki jo je država prehodila do danes, se odraža tudi v vsakdanjem življenju posameznika in družbe kot celote. Poglejte, kaj vse se je spremenilo, poenostavilo ali izboljšalo za ljudi, podjetja in druge deležnike.


Knjižica 25-letna zgodba

 

Poslovanje z državo: od »urejanja na peš« k sodobnim »e-storitvam« iz domačega naslonjača

 

Od nastanka upravnih enot v letu 1994 do danes je bila izvedena popolna informatizacija upravnih enot z vidika opremljenosti s strojno in programsko opremo oziroma dostopi do informatiziranih zbirk podatkov in spleta. Zaposleni na upravnih enotah v okviru vodenja upravnih postopkov in reševanja konkretnih upravnih zadev po uradni dolžnosti sami pridobivajo podatke iz uradnih evidenc (interoperabilnost), medtem ko so morali pred tem državljani te podatke iz različnih evidenc državnih organov priskrbeti sami.


Včasih so bile podatkovne povezave med institucijami težavne, drage in nezanesljive. V letu 2012 je bil za potrebe eSociale vzpostavljen nabor skupnih gradnikov za elektronske podatkovne poizvedbe, ki so omogočili učinkovito pridobivanje podatkov iz več kot 50 podatkovnih virov v državni upravi in tudi izven nje. Za projekt eSociala smo leta 2013 prejeli nagrado OZN (United Nations Public Sector Award) za najboljši projekt v Evropi in Severni Ameriki na področju krepitve celostnega pristopa vlade v informacijski dobi.

 

V letu 2005 je bila za številne upravne storitve (izdaja osebnih dokumentov, prijava oziroma odjava prebivališča, izdaja potrdil iz uradnih evidenc, upravne overitve, potrjevanje podpor volivcev, vpisovanje podatkov v register pridelovalcev grozdja in vina itd.) odpravljena krajevna pristojnost, kar v praksi pomeni, da državljani te storitve lahko opravijo na kateri koli upravni enoti.


Obisk upravnih enot pogosto niti ni več potreben. Danes lahko državljani prek portala eUprava mnoge storitve opravijo kar od doma. Uporabniki lahko zdaj urejajo dokumente iz domačega naslonjača, plačujejo in oddajajo vloge prek spleta ter spremljajo statuse svojih oddanih vlog. Vsakdo si lahko nastavi opomnike za dogodke, ki jih ne sme pozabiti (denimo zamenjati dokument, kupiti vrednotnico, oddati vlogo ipd.), in spremlja eUpravo tudi na svoji mobilni napravi.


Država je šla naproti svojim državljanom tudi na področju podjetništva in vzpostavila fizične točke Vem in državni portal za podjetnike e-Vem. Bistveno so se poenostavili postopki za podjetnike, ki želijo začeti/končati s poslovanjem.

 

V vseh teh letih našega obstoja se je okrepilo zavedanje, da je za pripravo kakovostnih predpisov in politik izjemnega pomena tudi vključenost javnosti, zato se je to področje sistematično razvijalo (izdelane so bile Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov, Priročnik za vključevanje javnosti pri pripravi predpisov s prenosom dobrih praks iz obsežne mednarodne analize in izvedena ustrezna usposabljanja javnih uslužbencev). Tako so zaživeli portal eDemokracija in drugi sorodni portali (STOP birokraciji, predlagam.vladi.si). Gre za različna spletna orodja, ki zainteresiranim javnostim omogočajo večjo dostopnost do demokratičnih procesov, neposrednejšo komunikacijo, s tem pa širši vpliv na politične odločitve ter tako povečujejo transparentnost odločanja in odgovornost odločevalcev.

 

http://www.slovenija25.si/