Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Regijski strokovni posvet »Javno-zasebno partnerstvo – ključ do uspeha«

Društvo NOVUS in MCDD Slovenske Konjice so.p. sta v četrtek, 23. junija 2016, v Velenju, v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada organizirala regijski strokovni posvet »Javno zasebno partnerstvo – ključ do uspeha«. Posveta se je udeležil tudi državni sekretar Ministrstva za javno upravo dr. Nejc Brezovar.

Namen posveta je bil izboljšanje strokovnih, teoretičnih in praktičnih podlag za oblikovanje učinkovitih javno zasebnih partnerstev ter posledično povečanje vloge nevladnih organizacij pri izvajanju javnih storitev. Posveta so se udeležili številni predstavniki lokalnih skupnosti, javnih institucij in nevladnih organizacij.


Udeležence posveta je uvodno pozdravil mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave Mestne občine, ki je poudaril, da je sklepanje javno-zasebnih partnerstev na določenih področjih najučinkovitejša rešitev. kot primer v Mestni občini Velenje je izpostavil javno-zasebno partnerstvo, ki zagotavlja brezplačni mestni potniški promet. Da javno zasebno partnerstvo predstavlja velik potencial, je v svojem nagovoru izpostavila tudi dr. Selma Filipančič Jenko, predsednica Društva NOVUS in poudarila, da se ves čas trudijo, da bi povečali vlogo nevladnih organizacij pri izvajanju javnih storitev ter vzpostavimo učinkovita čezsektorska partnerstva.


Pomembnost vključevanja nevladnih organizacij v izvajanje javnih storitev ter krepitev nevladnega sektorja je poudarila tudi dr. Andreja Črnak Meglič, državna sekretarka predsednika vlade. Poudarila je, da si na Vladi RS skozi številne aktivnosti prizadevajo h krepitvi nevladnega sektorja, saj na tem področju krepko zaostajamo za državami članicami Evropske unije. Ena izmed teh aktivnosti je sprejem Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki podrobneje opredeljuje konkretne ukrepe in cilje za razvoj in rast nevladnega sektorja.


O tem je v nadaljevanju več spregovoril državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, dr. Nejc Brezovar, ki je odprl plenarni del posveta. Predstavil je sodelovanje nevladnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni ravni. Na ministrstvu v sodelovanju z različnimi deležniki pripravljamo Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva katere temeljni cilj in cilj vseh njenih ukrepov je ravno krepitev vloge nevladnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. Ministrstvo za javno upravo je za lažje delo in načrtovanje procesov sodelovanja javnosti pri načrtovanju javnih politik v letu 2015 izdalo Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov ter Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov, ki sta dostopna na spletnih straneh ministrstva.

 

Za razvoj nevladnega sektorja je pomembno tudi, da se vzpostavi ustrezno in učinkovito podporno okolje za nevladne organizacije. Erika Lenčič Stojanovič, vodja službe za nevladne organizacije na Ministrstvu za javno upravo je tako predstavila projekte podpornih struktur. Osredotočila se je na predstavitev namena in ciljev projektov regionalnih stičišč NVO. Predstavila je tudi številne dobre prakse vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva, ki so v preteklosti nastala v sklopu projektov. Izpostavila je, da je potrebno NVO zagotoviti podporo v smislu zagotavljanja predplačil in dolgoročnega financiranja, da se jim zagotovi finančna varnost in s tem posledično boljši razvoj storitev ter trajnost delovanja. Zaključila je, da lahko »sodelovanje med lokalno samoupravo, nevladnim sektorjem in gospodarstvom pomembno prispeva k reševanju problemov ljudi ter krepi družbeno odgovornost in solidarnost v lokalnem okolju«.